26. októbra 2012

V Lúčkach odhalili prvú bustu patróna nepočujúcich na Slovensku

V sobotu 20. októbra bola v Lúčkach pri Kremnici slávnostne odhalená a požehnaná prvá busta sv. Filipa Smaldone na Slovensku. Socha patróna nepočujúcich sa nachádza v areály Kresťanského centra nepočujúcich […]
22. októbra 2012

Pamätná tabuľa označuje dom, v ktorom býval Jozef Cíger Hronský

V roku 1923 Hronský nastúpil v Kremnici ako učiteľ do štátnej meštianskej školy a zotrval tu štyri roky. Po takmer deväťdesiatich rokoch stále žije pamätníčka tejto doby, ktorá si spomína, […]
24. septembra 2012

Pietna spomienka na deportáciu Židov z Kremnice

Dňa 19. septembra 2012 si obyvatelia mesta pripomenuli smutnú dejinnú udalosť „70. výročie začatia deportácie židovských obyvateľov z mesta Kremnica“. Podujatie usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici. Spoluorganizátori: Ústredný […]
3. augusta 2012

Gymnazista píše knihu o histórii kremnickej farnosti

Študent kremnického gymnázia Boris Kollár už dva roky pracuje na knihe mapujúcej históriu kremnickej rímskokatolíckej farnosti. Prosí o pomoc pri zbieraní textových a fotografických materiálov, ale aj spomienok pamätníkov. Inšpiráciu […]
25. januára 2012

Začiatky hockeya v Kremnici

Tento titulok som prevzal zo zápisu na jednej fotografii z pozostalosti po mojom otcovi. Jedná sa o najstaršie snímky, ktoré dokumentujú začiatky tohto športu v Kremnici. Snímky sú hodnotné aj […]
24. novembra 2011

Práca Rudolfa Čillíka v prospech kremnického lyžovania v rokoch 1955 – 2006

Z písomností ŠŠD (Športovej školy dorastu), TJ Baník Lyžiarsky oddiel, Bielej stopy SNP, pozostalosti  Ing. Ľudovíta Fuska a písomností prevzatých od Rudolfa  Čillíka, uložených v depozite Lyžiarskeho múzea v Kremnici, […]
2. augusta 2011

Bohatá činnosť TJ Sokol v Kremnici v rokoch 1929 – 1933

Začiatkom tridsiatych rokov telocvičná jednota Sokol v Kremnici prekvitala. Mala 170 členov a záujem o členstvo v Sokole neutíchal. Starostom bol banský riaditeľ, brat Lehotský a náčelníkom bol učiteľ, brat […]