Home » Archives by category » Spoločnosť » Policajný zápisník
Náčelník mestskej polície: práca s deťmi je dobrá investícia do budúcnosti

Náčelník mestskej polície: práca s deťmi je dobrá investícia do budúcnosti

Roman Brhlík je náčelníkom mestskej polície v Kremnici viac ako 20 rokov. O priestupkoch v meste, systéme práce mestskej polície, kriminalite v meste či o preventívnej činnosti s deťmi porozprával v rozhovore pre Kremnické noviny. Mestská polícia v Kremnici vznikla v roku 1992, ale až o pár rokov neskôr začala fungovať systémom 24 hodín denne. […]

Print Friendly, PDF & Email
Policajný zápisník

Invázia špakov Na úvod tohto článku by som chcel upozorniť, že ako sa ľudovo hovorí, nechcem hádzať do jedného vreca všetkých milovníkov cigaretiek, ale nasledovné slová sú adresované najmä tým z tejto početnej skupiny, ktorí si radi užívajú svoju fajku mieru v centre mesta.   Problémom nie je ani tak to, že fajčia za pochodu, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Neprispievajte žobrákom do natiahnutej ruky

Dať pár centov bezdomovcovi keď o ne žobre je pomoc chudákovi, alebo podporovanie človeka, aby porušoval verejný poriadok a obťažoval ľudí okolo seba? Na túto otázku si každý musí odpovedať sám. Ja by som v tomto článku chcel vysvetliť ako to vnímam ja osobne, prípadne celý útvar našej polície a myslím si, že aj vedenie tohto mesta. Vzhľadom k […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Na Štefánikovom námestí opäť platia dopravné značky

Rekonštrukcia Štefánikovho námestia je oficiálne ukončená. Platí tu režim parkovania stanovený dopravnými značkami. Dňom 31. mája 2013 bola oficiálne a administratívne ukončená rekonštrukcia Štefánikovho námestia.  Poslednou fázou rekonštrukcie je odkrytie a doplnenie dopravných značiek. Doposiaľ sa námestie považovalo za stavenisko, kde neplatil režim parkovania vozidiel podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta. Ukončením rekonštrukcie toto provizórium už ale neplatí. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Policajný zápisník: február – apríl 2012

Mestská polícia v Kremnici riešila za obdobie 22.2.2012– 23.4.2012 celkovo 198 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 23 priestupkov v zmysle zákona odložených alebo uložených, pre podozrenie z trestného činu boli odovzdané 3 veci orgánom činným v trestnom konaní, 96 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 45 bolo vyriešených v blokovom konaní. 26 priestupkov je v stave […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Policajný zápisník: december 2011 – február 2012

Mestská polícia v Kremnici riešila za obdobie december 2011 – február 2012 celkovo 157 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 12 priestupkov v zmysle zákona odložených alebo uložených, pre podozrenie z trestného činu nebola odovzdaná ani jedna vec orgánom činným v trestnom konaní, 25 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 65 bolo vyriešených v blokovom konaní, 17 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Policajný zápisník: august – november 2011

Mestská polícia v Kremnici riešila za obdobie august – november 2011 celkovo 262 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 22 priestupkov v zmysle zákona odložených alebo uložených, v 6 tich prípadoch bola vec pre podozrenie z trestného činu odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní, 121 priestupkov bolo vyriešených napomenutím a 82 bolo  vyriešených v blokovom konaní. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

V mesiaci máj 2011 zaznamenala MsP 85 udalostí. Za toto obdobie bolo MsP  riešených 42 priestupkov. Z toho počtu bolo vyriešených  napomenutím 28 priestupkov, v blokovom konaní bolo  vyriešených zatiaľ 8 priestupkov, v stave objasňovania sú 3 priestupky, 1 priestupok bol uložený záznamom a 2 priestupky boli odovzdané orgánom na ďalšie prejednanie. Na základe oznámenia […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

V mesiaci apríl 2011 zaznamenala MsP 95 udalostí. Za toto obdobie bolo MsP  riešených 45 priestupkov. Z toho počtu bolo vyriešených  napomenutím 22 priestupkov, v blokovom konaní bolo  vyriešených zatiaľ 7 priestupkov, v stave objasňovania je 19 priestupkov, 6 priestupkov bolo uložených alebo odložených záznamom a 1 priestupok bol odovzdaný orgánom na ďalšie prejednanie. Na […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …