Home » Archives by category » Spoločnosť » Školstvo (Page 3)
Novej škole záleží na vzdelaní našich žiakov

V súčasnej dobe rezonuje v školstve otázka smerovania školstva do budúcnosti, často sa používa slovo reforma. Aj na našej škole sme uskutočnili reformu, ktorá bude mať priamy dopad na našich žiakov. Ministerstvo školstva rozbehlo od roku 2008 národné projekty, zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií učiteľa s priamym dopadom na žiaka. V každom národnom projekte máme […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Správy zo Základnej školy Pavla Križku

V našej škole sa stále niečo deje. Okrem učenia riešime dva projekty, venujeme sa aktivitám Zelenej školy a Školy priateľskej deťom. Prijali sme výzvy na súťaže rôzneho charakteru, pripravili sme dni otvorených dverí pre rodičov, spoločenské stretnutie s našimi bývalými kolegami, chystáme sa na jarné práce v okolí školy a aktivity venované ochrane prírody. Vlani […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Hlasujte za ležiaceho super snehuliaka

Portál zameraný na propagáciu aktívneho pohybu a športu detí a mládeže sporttube.sk, vyhlásil 2 ročník súťaže pre žiakov základných a stredných škôl „Postavte super snehuliaka.“ Žiaci základných alebo stredných škôl mali natočiť svoje video pri stavaní snehuliaka. Študenti Súkromnej ŠÚV v Kremnici postavili, lepšie povedané položili ležiaceho snehuliaka na námestie, pri príležitosti 40. ročníka Bielej […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
ZŠ Viliama Gaňu zriadila terapeutickú miestnosť a organizuje týždeň „počúvania“ srdcom a rukami

V Základnej škole pre sluchovo postihnutých žiakov zriadili multisenzorickú terapeutickú miestnosť Snoezelen. Od januára môžu žiaci tejto školy vstupovať do priestoru plného príjemných podnetov, ktorý ich má upokojiť, vyvolať v nich radosť, rozvíjať zmyslové vnímanie a odbúrať strach. Škola sa na týždeň stane aj hostiteľkou pre francúzsky, fínsky, rumunsky, maďarsky a poľsky „posunkujúce ruky“ mladých […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Základná škola na Angyalovej ulici bude mať vlastnú meteorologickú stanicu

Škola sa vstúpila do projektu Meteorologická stanica, do ktorého budú zapojení žiaci siedmych ročníkov oboch základných škôl a štvrtáci aj deviataci prvej základnej školy. Žiaci prostredníctvom vlastných aktivít získajú komplexnú informáciu o meteorológii. Projekt bol podperný sumou 1 500 € z Nadácie Orange. Žiaci siedmych ročníkov na oboch školách budú realizovať aktivity súvisiace s meteorologickou […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Dva nové projekty Základnej školy Pavla Križku

Žiaci a učitelia ZŠ P. Križku budú mať v prvej polovici roku 2013 plné ruky práce. Čaká ich riešenie projektov, ktoré vnesú do vyučovania nové a zaujímavé prvky. Dva podporené projekty sú venované poznávaniu regiónu a napĺňajú zámer školy, poskytovať účinnú environmentálnu, regionálnu a občiansku výchovu. Prvý projekt podaný v rámci Programu digitalizácie škôl Edulab […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Základná škola ponesie meno Pavla Križku

Čestný názov ministerstvo zapožičiava len školám, ktoré dlhodobo dosahujú veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci. Základná škola požiadala o udelenie čestného názvu pri príležitosti 110. výročia úmrtia Pavla Križku. Zapožičanie čestného názvu zaväzuje školu pestovať tradície spájajúce sa s menom osobnosti, ktoré nesie škola vo svojom názve. Historik, archivár a pedagóg Pavol Križka by na […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Problém s vykurovaním základnej školy na Angyalovej ulici je vyriešený

Začiatok vykurovacieho obdobia zastihol základnú školu s pokazeným vykurovacím systémom, z ktorého unikala voda. Problém sa podarilo odstrániť ešte do prvých mrazov. Problém s únikom vody z teplovodného systému na škole spozorovali na konci minuloročného vykurovacieho obdobia. „Hľadali sme miesto, odkiaľ voda uniká, čo sa nám podarilo lokalizovať počas letných prázdnin,“ hovorí riaditeľ školy Peter […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Budova Základnej umeleckej školy má novú strechu

Mesto Kremnica investovalo do výmeny strešnej krytiny na budove Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu 40 tisíc Eur. Do učební už zatekať nebude. Popritom si škola za našetrené peniaze vymenila okná na hornom poschodí. Základná umelecká škola sídli na Angyalovej ulici od roku 2002, budova predtým slúžila ako internát pre nepočujúcich. Ostatná rekonštrukcia budovy v […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Škôlkári boli na exkurzii v pekárni

Ďakujeme pánovi Dušanovi Sobekovi za zaujímavú exkurziu a pohostenie v pekárni. Dozvedeli sme sa ako sa pečie chlebík.  Jana Daubnerová          

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …