17. októbra 2011

Opäť sme rekordní!

Milí Kremničania,  dovoľte, aby sme sa s Vami podelili o radosť z nášho úspechu. Po minuloročnom zápise do Knihy slovenských rekordov sa nám to podarilo opäť. Záves z farebných vrchnáčikov, […]
14. októbra 2011

Nočný prechod Bystrica – Kremnica

Bol to trošku iný piatkový deň ako všetky ostatné. I keď sme boli v škole a učili sme sa, večer sme sa vychystali na nočný prechod z Banskej Bystrice do […]
30. augusta 2011

Gymnázium a ŠUV začínajú školský rok s novým zriaďovateľom

„Môj cieľ pre kremnické gymnázium je, aby bolo jedným z troch najlepších na Slovensku…“ Kemel Benali Gymnázium v Kremnici prežíva obdobie očakávania, príprav na zmeny, obdobie prechodu zo zriaďovateľskej pôsobnosti […]
18. augusta 2011

Brána komunikácie v Novom Jičíne

Od 3. do 14. júla prebiehal projekt Brána komunikácie, ktorý zorganizovalo  Združenie detí a mládeže v Novom Jičíne, kde boli pozvaní členovia kremnického Mestského mládežníckeho parlamentu. Deti z kremnického partnerského […]
16. augusta 2011
ZŠ Križkova

Opäť v škole

Po dvoch mesiacoch prázdnin ohlási 5. septembra školský zvonec ich koniec. Začiatok školského roka je vhodná doba dať si nové predsavzatia, ktoré sú ako odrazový mostík pre naplnenie našich predstáv […]
15. augusta 2011

Sú potrebné v Kremnici dve ZUŠ ?

Výchovno vzdelávací proces v základných umeleckých školách (ďalej len ZUŠ) prebieha prostredníctvom umenia a výchovou k umeniu. To znamená, že žiaci sa v nich neučia len umenie vnímať, ale ho […]
10. augusta 2011

Lovci kožušín sa po roku stretli

Ani som sa nestihla vybaliť z akcie Brána komunikácie, ktorú organizovali mladí ľudia z Nového Jičína a už som sa zase balila na tábor Glozy, ktorý organizovalo CVČ Cvrček Kremnica. […]
10. augusta 2011

Prázdniny v Českom raji

Hovorí sa, že na prelome mesiacov júl a august vždy býva pekné a teplé počasie. Preto sme si aj vybrali tento termín na spoznávanie Českého raja. S nádejou v očiach […]