Home » Archives by category » Spoločnosť » Školstvo (Page 8)
Nevšedná výstava

  Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje „Nadácia pre deti Slovenska” bolo možné zrealizovať nevšednú výstavu prác žiakov Špeciálnej základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici – variantu C, pri príležitosti 14. ročníka Benefičného koncertu „Deti deťom“ vo štvrtok 16. decembra 2010 a 1. ročníka divadelného festivalu Napočka  pre […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Európa prišla do Kremnice

V novembri od 9. do 11.  sa v Kremnici konalo  stretnutie európskej pracovnej skupiny HIPEN (The European Network for Professionals working with People with Hearing Impairments). Takéto stretnutie sa  prvý krát konalo pred štyrmi rokmi a práve v Kremnici na základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu , kde sa dohodli  zakladajúci […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Deň otvorených dverí  Vašej – našej, spoločnej školy

Pri príležitosti ukončenia rekonštrukcie Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej V.Gaňu v Kremnici , ktorá bola financovaná , po úspešnom zvládnutí základných kritérií, projektom z výzvy MŠ SR v oblasti Regionálneho operačného programu v prioritnej osi 1.1. – infraštruktúra vzdelávania, usporiadala Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím V.Gaňu, dňa 20. mája 2011 Deň otvorených dverí – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Skončil sa úspešný školský rok 2010 / 2011 na ZUŠ J.L.Bellu

Koniec školského roka znamená pre každú školskú inštitúciu istú rekapituláciu toho, čo všetko sa v rámci edukačného procesu udialo, čím bolo toto obdobie výnimočné, čo sa z toho, čo sme si naplánovali podarilo a čo nie. ZUŠ J.L.Bellu zaznamenala v spomínanom školskom roku veľké úspechy v reprezentačnej činnosti ( súťaže, festivaly a verejné vystúpenia ), ktorá je súčasťou edukácie a veľkou […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Tvorivé dielne  –  efektívna forma komunikácie medzi múzeom a školou

Naši piataci  mali možnosť zažiť okrem bežných aj tri neobyčajné  návštevy Múzea mincí a medailí v Kremnici. Výstava z tvorby akademického sochára J.K. Högera bola silným inšpiračným zdrojom pre žiacku výtvarnú tvorivosť. Prítomnosť autora, rozhovor o tvorbe, námetoch a  technikách  sochárskeho umenia boli vďačnou motiváciou pre tvorbu reliéfu. Začali sme kresbou priamo v numizmatickom kabinete. Podľa vlastného návrhu žiaci vymodelovali […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Žiaci ZŠ Angyalova sa pokúšajú o ďalší rekord

Presne po roku od zápisu v knihe Slovenských rekordov za najväčšiu mapu Slovenska vytvorenú z plastových kelímkov sa žiaci ZŠ Angyalova pokúsili o ďalší zápis. Z 60 tisíc vrchnáčikov od plastových fliaš vytvorili osemnásť metrov dlhý pestrofarebný záves s nápisom KREMNICA. Žiaci druhého stupňa na ňom pracovali od decembra, pod vedením koordinátorky environmentálnej výchovy Barbory […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …