Home » Archives by category » Spoločnosť » Spravodajstvo (Page 2)
Zmeny v zákone o odpadoch sa dotknú aj obyvateľov Kremnice

Od 1. októbra 2016 nadobúda platnosť nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o odpadoch. Po novom už nebude možné ukladať veľkoobjemný odpad pred dom na ulicu a takisto si občania budú musieť dávať pozor na odpad umiestnený mimo zbernej nádoby. VZN vzchádza z novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je v platnosti s […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Na údržbe bežeckých tratí sa opäť bude podieľať viacero subjektov

Úprava bežeckých tratí na Skalke pri Kremnici je každoročne organizovaná v spolupráci so subjektmi, ktoré disponujú potrebným zariadením. Aj tento rok sa na úprave tratí budú podieľať Skalka aréna, s.r.o., Mestský klub lyžiarov, TJ Biela Stopa a Cyklo – Santé Kremnica. O spolupráci sa mesto dohodlo na stretnutí 20. septembra. Ako skonštatovala riaditeľka Kultúrneho a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Územný plán zóny Veterník by poslanci mali schvaľovať v novembri

Nápad vytvorenia obytnej zóny na území Veterník pri bývalej škôlke vznikol už pred niekoľkými desiatkami rokov. Hneď po voľbách v roku 2014 sa myšlienky realizácie obytnej zóny chytil primátor Kremnice Alexander Ferenčík. Očakávaný územný plán zóny je už na svete. Územný plán čaká už len na schválenie Mesto Kremnica sa v súlade so Stavebným zákonom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Teodor Lamoš v knihe Sídelný zemepis Kremnice z roku 1948 píše: „Mesto Kremnica má skvelé predpoklady pre úspešné podnikanie v odbore cestovného ruchu. Kremnica má všetky prírodné i ľudské predpoklady vzrásť na mesto cestovného ruchu prvoradého významu. Okrem hospodárskeho významu má cestovný ruch i význam sociálny, zdravotný a kultúrny. Vzájomný styk hosťa s domácim človekom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
V sezóne 2014/2015 sa na úpravu bežeckých tratí vyzbieralo prostredníctvom nálepiek 2220,- €.

    V minulom roku mesto Kremnica zahájilo predaj nálepiek ako formu dobrovoľného príspevku na úpravu bežeckých tratí. V tohtoročnej sezóne mesto v projekte pokračovalo. Každý, kto si zakúpil nálepku v hodnote 5, 10, 20, 50 a 100 €, prispel na úpravu tratí v stredisku Kremnica – Skalka. V sezóne 2014/2015 sa vyzbieralo 2220,- €. Na samotnú výrobu nálepiek sa z vyzbieraných financií […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Uskutoční sa 43. ročník pretekov Biela stopa

Priatelia bežeckého lyžovania majú program na sobotu jasný – uskutoční sa už 43. ročník najstaršieho pravidelného podujatia v behu na lyžiach na Slovensku. Biela stopa je symbolom tohto zimného športu nielen pre bežkárov zo Slovenska, ale aj zo susednej Českej republiky či z ďalších krajín sveta. Základom konania sa pretekov Biela stopa sú snehové podmienky, ktoré tento […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Kremnická radnica dostala 26 žiadostí o voľbu poštou

Okrem voľby poštou zo zahraničia je možné voliť aj v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Je však nutné vybaviť si hlasovací preukaz. Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase parlamentných volieb sa zdržiava mimo jej územia, mohol požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Posledný termín pre doručenie žiadosti o voľbu poštou […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Miestne dane od nového roka ponovom

Od prvého januára sa zmenil poplatok za ubytovanie a výška dane za užívanie verejného priestranstva. Na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v novembri poslanci odsúhlasili nové znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach. Zmeny sa týkali poplatku za ubytovanie a dane za užívanie verejného priestranstva. Nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/2015 o miestnych daniach nadobudlo účinnosť […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zrekonštruovaný úsek cesty slávnostne otvorili

Deväť a pol kilometrový úsek cesty bol širokej motoristickej verejnosti odovzdaná do užívania v stredu 16. decembra. Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie technických parametrov sa týkalo štyroch úsekov ciest v Banskobystrickom kraji s celkovou dĺžkou 30 kilometrov. V rámci zlepšenia bezpečnosti došlo k zvýšeniu reflexnosti dopravného značenia, na rekonštruovaných úsekoch pribudli nové zvodidlá a reflexné cestné smerové stĺpiky, dopravné gombíky, tlmiče nárazov a energeticky […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Fontána je novou dominantou vianočnej výzdoby mesta

Vianočná výzdoba barokovej fontány na historickom námestí Kremnice je novou atrakciou. Imituje padajúcu vodu.  Nová vianočná výzdoba na fontáne zaujala. Okoloidúci sa pri fontáne zastavujú a svetelnú výzdobu si fotografujú. Podľa vedúceho oddelenia technických služieb Petra Groscha do novej výzdoby Kremnice investovali 1500 €. „Každý rok sa snažíme doplniť výzdobu o nové prvky. Keď som na technické služby […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …