4. septembra 2012

ORTAC Resources zaniklo oprávnenie na povrchovú ťažbu kremnického zlata

Oprávnenie na povrchové dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore Kremnica doteraz patrilo spoločnosti Kremnica Gold Mining s.r.o., ktorá mala začať dobývať rudu do 30. júna 2012. Túto podmienku však 100% […]
9. augusta 2012

Mesto požiada o vyhlásenie biotopu na Kalvárii za územie európskeho významu

Dobrovoľný strážca prírody odhalil na Kalvárii prítomnosť vzácneho biotopu, ktorý si zaslúži ochranu územia európskeho významu. Vybudovaním vodozádržných objektov sa vytvorili vhodné podmienky pre plošné rozšírenie chránených a ohrozených druhov […]
2. augusta 2012

Kremnica Gold Mining povolenie na ťažbu nezískala, konanie Banského úradu prerušil súd

Ani druhý pokus získať povolenie od Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici na Plán otvárky a dobývania pre lom Šturec v dobývacom priestore Kremnica, spoločnosti Kremnica Gold Mining s.r.o. nevyšiel. […]
2. augusta 2012

Našli ste vtáčie mláďa?

Pri náleze mláďat ide často o situáciu dočasného a prirodzeného odlúčenia od rodičov. Pre viaceré druhy vtákov (dravce, sovy, mnohé druhy spevavcov) je bežné, že mláďatá opúšťajú hniezdo ešte predtým, […]
13. júla 2012

Zákaz požívania alkoholu na verejnosti v Kremnici stále platí

Kremnickí poslanci jednohlasne nevyhoveli protestu prokurátora a VZN 12/2011, ktoré je podľa prokuratúry v rozpore so zákonom, nezrušili. Domnievajú sa, že ak mestá a obce majú zabezpečovať verejný poriadok na […]
18. júna 2012

Igor Kríž zložil sľub poslanca, zároveň sa stal zástupcom primátorky

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložil sľub poslanca Igor Kríž (NEKA), ktorý bol prvým náhradníkom vo volebnom obvode č. 3. Nastúpil ako náhradník za poslanca Martina Varhaňovského, ktorý sa svojho […]
7. júna 2012

Poľovníctvo v kremnických mestských lesoch

Mesiac jún je mesiacom poľovníctva a preto považujem za vhodné, priblížiť obyvateľom nášho mesta a širokej verejnosti aj túto oblasť činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o.. Často sa totiž stretávame […]
21. mája 2012

Martin Varhaňovský sa vzdal poslaneckého mandátu

O svojom rozhodnutí napísal: „Milí spoluobčania, dňa 17.mája 2012 som sa oficiálne vzdal mandátu poslanca MsZ v Kremnici. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, pretože mojou snahou bolo pomôcť Kremnici a samozrejme […]