Home » Archives by category » Spoločnosť » Zdravie (Page 2)
Jesenný výlet dôchodcov

Poslednú septembrovú sobotu sa členovia Klubu dôchodcov vybrali na výlet do Kysúc. Prvá zastávka bola neďaleko Čadce v obci Stará Bystrica, kde sa nachádza Slovenský orloj. Je to moderne navrhnutá drevená stavba od akademického sochára Lovišku. Stredná časť, kde je samostatný orloj predstavuje sediacu madonu, patrónku Slovenska. Vo výklenkoch orloja je umiestnených šesť plastík: zo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Tretí vek je zrelosťou, staroba prichádza až po osemdesiatke

Životný štýl seniora 21. storočia bol názov konferencie, ktorá sa uskutočnila 2. októbra v radnej sieni kremnickej radnice nielen v rámci roka aktívneho starnutia, ale aj v rámci desaťročného úspešného pôsobenia skupiny aktívnych seniorov v našom meste. Rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a zameriava sa na zvyšovanie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Seniori trénovali pamäť

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vzhľadom na rýchlejšie starnutie občanov a občianok Európskej únie a narastajúci počet starších ľudí. Celkovým cieľom európskeho roka je uľahčovať vytváranie kultúry aktívneho starnutia v Európe spočívajúcej na spoločnosti pre všetky vekové kategórie. Starnutie je veľmi náročné pre celú spoločnosť a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Európsky imunizačný týždeň v roku 2012

V tomto roku bude Slovenská republika už po šiesty krát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIT), ktorý sa uskutoční v týždni od 21.4.2012 do 27.4.2012. Kampaň, ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Cieľom realizácie EIT je naďalej zdôrazňovať výhody imunizácie, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Kremnica žila zdravo

Aký je to dobrý a zlý cholesterol, aké bylinky vyčaria dobrú náladu, aké techniky masáže existujú a ako sa dá joga cvičiť na stoličke. Toto všetko a omnoho viac ste sa mohli dozvedieť na Workshope zdravého životného štýlu, v sobotu 11. februára. Ako prvá sa predstavila MUDr. Zina Košťanová  z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Projekt EHES – zisťovanie zdravia Európanov

Touto cestou Vás chceme informovať o pripravovanej národnej štúdii  projektu EHES, ktorá bude prebiehať v decembri tohto roka na Slovensku. Jedná sa  o aktivitu Európskej únie. Projekt je koordinovaný z referenčného centra, ktoré bolo založené  v Helsinkách pri National Institute for Health and Welfare. Koordinátorom na Slovensku je MUDr. Mária Avdičová, PhD., vedúca Odboru epidemiológie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Opäť je tu chrípková sezóna

Na základe hlásení všeobecných lekárov pracovníci oddelenia epidemiológie monitorujú celoročne výskyt akútnych ochorení dýchacích ciest a z nich chrípke podobných ochorení. Chrípková sezóna oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa a končí koncom apríla. Aj napriek tomu, že sa o chrípke každoročne veľa hovorí a píše, mnohí k tomuto ochoreniu priraďujú aj bežné prechladnutie. Preto niečo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Členská schôdza DIAKREM

ZO zväzu diabetikov Slovenska DIAKREM Kremnica oznamuje všetkým obyvateľom Kremnice, že každú stredu meria glykémiu v Klube dôchodcov v Kremnici. Pre členov klubu a zväzu diabetikov bezplatne, pre ostatných za poplatok. Zároveň pozýva všetkých členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2011 o 14.00 hod. v Klube dôchodcov v Kremnici. Program: – predajná akcia […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 2 of 212