Home » Archives by category » Verejné obstarávanie
Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm – výzva na predloženie ponuky

Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm – výzva na predloženie ponuky

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm č. ………………………. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, […]

Print Friendly, PDF & Email
Výzva na predloženie ponuky – pokládka čadičových a žulových kociek

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Pokládka čadičových a žulových kociek   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – čadičové kocky 4 – 6 cm

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Čadičové kocky 4-6cm č. ………………………. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm č. ………………………. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – pokládka asfaltovej vrstvy

V  Ý  Z  V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom   Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 6 cm     1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – pokládka asfaltovej vrstvy

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 6 cm 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – rekonštrukcia strechy na Dome smútku

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Rekonštrukcie plochej strechy na Dome smútku v Kremnici 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu zóny Veterník – Kremnica

• V zmysle §19 odsek b) zákona č.50/1976 (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto oznamujeme, že mesto Kremnica dňom 20. 03. 2015 začala obstarávanie územného plánu zóny Veterník – Kremnica • Vyzývame občanov obce, občianske združenia a občianske iniciatívy na účasť v príprave územného plánu zóny, aby v termíne do 30. 04. 2015 poskytli […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – Sekčná brána

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Sekčná brána. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: 320 781 DIČ: 2020529676 Štatutárny […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky na dodanie snežnej radlice

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Snežná radlica 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: 320 781 DIČ: 2020529676 Štatutárny […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 41234