Home » Archives by category » Verejné obstarávanie » Podlimitné zákazky
Obnova základnej školy

Obnova základnej školy

Mesto Kremnica plánuje v 06/2014 vyhlásiť výzvu (podlimitná zákazka) na dodávateľa stavebných prác na predmet zákazky: „Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici“

Print Friendly, PDF & Email
Zdôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na malé komunálne vozidlo vo Vestníku VO č. 160/2013 zo dňa 16. 8. 2013 pod číslom 14254–WYT. Už pred vyhlásením verejného obstarávania bolo veľmi ťažké zistiť predpokladanú cenu predmetu obstarávania, nakoľko sa jednalo o veľmi špecifické pracovné vozidlo pre použitie v úzkych uličkách mesta Kremnica s kĺbovým rámom, ktoré prevažná […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Obstarávanie komunálneho vozidla s príslušenstvom

Obstarávateľ: Mesto Kremnica Metóda: Podlimitná zákazka – tovary Vyhlásenie metódy: 13. 08. 2013 Predmet obstarávania: Komunálne vozidlo s príslušenstvom Oznámenie Verejný obstarávateľ Mesto Kremnica týmto oznamuje, že otváranie súťažných ponúk časti „Kritéria“ podlimitnej zákazky, zverejnenej vo VVO 160/2013 zo dňa 16.8. 2013 pod číslom 14254-WYT sa uskutoční za účasti uchádzačov dňa 23. 9. 2013 o […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Verejné obstarávanie – komunálne vozidlo

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ Mesto Kremnica, IČO: 00320781, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica, Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Mesto Kremnica Kontaktná osoba: Bc. Peter Grosch Mobil: +421 905396850, Telefón: +421 456782951, Fax: +421 456742505 Email: msu@kremnica.sk Adresa hlavnej stránky […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …