Home » Archives by category » Verejné obstarávanie » § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 (Page 2)
Výzva na predloženie ponuky na obnovu oporného múru

Výzva č. 2014/01175 na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby s názvom „Obnova oporného múru na parcele č. C-KN 518“– realizačný projekt stavby. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – oprava oporného múru

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Oprava oporného múru na Zlatej ulici. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: 320 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby, vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Obnova meštianskeho domu na Štefánikovom námestí č. 33/40 v Kremnici“ č. Výst.2014/00638 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky: sanácia oporného múru

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Sanácia oporného múru na Kollárovej ulici. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: 320 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky na dodanie projektu obnovy telocvične

Výzva č. 2014/00718 na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby s názvom „Komplexná obnova objektu telocvične súp. č. 884, Kremnica “ – realizačný projekt stavby. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – monitoring skládky

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Monitoring skládky Kremnické Bane – Ovčín 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: 320 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – kontajner 11 m3

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác/tovarov/služieb s názvom Kontajner 11 m3. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: 320 781 DIČ: 2020529676 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov

Výzva č. 2014/00633 na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie služby s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov od objektu 874/33 po pešiu zónu na Dolnej ulici v pamiatkovej rezervácii Kremnica“ – realizačný projekt […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – nákup ochranných odevov

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác /tovarov/ služieb s názvom „Nákup ochranných odevov“. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica IČO: 320 781 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác s názvom „Odstránenie hospodárskej budovy pri Zechenterovom dome v Kremnici“ č. Výst. 2013/0123 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 2 of 3123