Home » Archives by category » Verejné obstarávanie » § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 (Page 3)
Výzva na predloženie ponuky – oprava chodníka

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác s názvom „Oprava chodníka pri budove č. 67 Ul. J. Horvátha v Kremnici“ č. Výst. 2013/01424 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky – oprava chodníka a spevnenej plochy

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie prác s názvom „Oprava chodníka a spevnenej plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici“ č. Výst. 2013/01424 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníkov

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služby č. Výst.2013/01006 „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov od objektu 874/33 po pešiu zónu na Dolnej ulici v pamiatkovej rezervácii Kremnica“. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výzva na predloženie ponuky na reštaurovanie vchodových dverí MsKS

Výzva na predloženie ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie prác s názvom  „Reštaurovanie vchodových dverí objektu Mestského kultúrneho strediska“ č. Výst.2013/01241   1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Mesto Kremnica Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 3 of 3123