12. februára 2019

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019 16. marca 2019

Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca […]
30. januára 2019

Určenie okrskov a volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Alexander Ferenčík primátor mesta Kremnica                                                                            V Kremnici 28.1.2019   Primátor mesta Kremnica podľa § 8 č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých […]
25. januára 2019

Voľby prezidenta SR – členovia volebných komisií

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  a doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je možné  na emailovú adresu: luba.durcova@kremnica.sk , alebo v kancelárii prvého kontaktu  č.1, na prízemí Mestského […]
11. januára 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča

I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej […]
12. novembra 2018

Volebné výsledky 2018

Volebné výsledky 2018
9. novembra 2018

Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:                                                Prevádzkovateľ          Mesto Kremnica         IČO:                             00320781        Sídlo:                           Štefánikovo námestie 1/1                                             967 01            Kremnica        Kontakt:                     msu@kremnica.sk      tel. č. 045 – 228 […]
9. novembra 2018

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

                                                                                                                                                                                Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:                         Prevádzkovateľ:                     Mesto Kremnica         IČO:                                          00320781        Sídlo:                                        Štefánikovo námestie 1/1                                                          967 01           Kremnica        Kontakt:                                   […]
21. septembra 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce – primátora mesta – starostu mestskej časti1) ……….Kremnica………………………………………. Obec – Mesto – Mestská časť1) Kremnica…………………………………………………………. uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. […]