Home » Archives by category » Výberové konania
Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici

Mesto Kremnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon riaditeľa Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici – odborná a pedagogická spôsobilosť ustanovená podľa zákona NR SR č. 317/2009 § 34 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  437/2009 Z. z. v znení neskorších zmien […]

Print Friendly, PDF & Email
OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE – sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zelene

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica: Názov pracovného miesta:      sezónny zamestnanec na oddelení mestskej zeleni Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok; 7,5 hod denne Kvalifikačné predpoklady: – základné príp. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – vodič nákladného vozidla

Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica:   Názov pracovného miesta:   vodič nákladného vozidla Rozsah pracovného úväzku:   plný úväzok   Kvalifikačné predpoklady:                      – stredné vzdelanie   Iné kritériá a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Voľné pracovné miesto – referent oddelenia výstavby a životného prostredia

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia výstavby a životného prostredia Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica: Názov pracovného miesta: referent oddelenia výstavby a životného prostredia […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy

Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Angyalovej ulici 401/26 v Kremnici podľa § 3, ods. 1 zákona SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia školstva, kultúry a športu

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia školstva, kultúry a športu Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica: Názov pracovného miesta: referent, oddelenie školstva, kultúry a športu Rozsah […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Voľné pracovné miesto – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica: Názov pracovného miesta: referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Voľné pracovné miesto – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít Mesto Kremnica v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v meste Kremnica: Názov pracovného miesta: referent oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
UKONČENÉ: Výberové konanie – riaditeľ materskej školy

Mesto Kremnica v zastúpení: RNDr. Zuzanou Balážovou, primátorkou mesta vyhlasuje v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
UKONČENÉ: Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia

Mesto Kremnica podľa ustanovenia § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia. 1. Kvalifikačné predpoklady: – ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa so stavebno-technickým zameraním – najmenej 5 rokov praxe v odbore – prax v príslušnom […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 212