Home » Archives by category » Zápisnice dotačnej komisie
Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia mimoriadnej Komisie dotačnej, konaného dňa 08. novembra 2017
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. septembra 2017
Čítať ďalej …
Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 7.6.2017
Čítať ďalej …
Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 8.3.2017
Čítať ďalej …
Mimoriadne zasadnutie dotačnej komisie
Čítať ďalej …
Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 31.08.2016, zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie

Dotačná komisia zasadala dňa 31.8.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská Ospravedlnený: Mgr. Ing. Martin Novodomec Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica termín: 31.8.2016 Oblasť kultúra: 5.142,- € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €     číslo  zmluvy Organizácia Celkové  náklady Žiadaná  dotácia Schválená […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Dotačná komisia zasadala dňa 1.6.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ospravedlnení: Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská   Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica termín: 31.5.2016   Oblasť kultúra: 5.342,- €   A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 €   B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 3.801,60 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Dotačná komisia zasadala dňa 6.4.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica termín: 29.2.2016 Oblasť kultúra: 12.377,- € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 € B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 € 1. celoslovenský alebo medzinárodný […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Termín: 31. 8. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 7. 9. 2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení: Ing. Viera Vaská Oblasť kultúra: 1.607 € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 € B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 1.021,60 € C/Fond kultúry 10% = – 652,30 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 3. 6. 2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení: Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015 OBLASŤ KULTÚRA: 1.857 € […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 3123