Zápisnice dotačnej komisie

15. March 2018

Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia dotačnej komisie dňa 07. marca 2018

                                                                                                                             Dotačná komisia zasadala dňa 7.3.2018 o 15:30hod. Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec,  Mgr. Eva Hrončová, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo Ospravedlnený: – Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií […]
21. November 2017

Zápisnica č. 4/2017 zo zasadnutia mimoriadnej Komisie dotačnej, konaného dňa 08. novembra 2017

Zápisnica z dotačnej komisie 8. novembra 2017
10. October 2017

Z á p i s n i c a č. 3/2017 zo zasadnutia Komisie dotačnej, konaného dňa 06. septembra 2017

16. June 2017

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 7.6.2017

13. March 2017

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 8.3.2017

15. November 2016

Mimoriadne zasadnutie dotačnej komisie

5. September 2016

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 31.08.2016, zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie

Dotačná komisia zasadala dňa 31.8.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská Ospravedlnený: Mgr. Ing. Martin Novodomec Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica […]
2. June 2016

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 1.6. 2016, zoznam žiadostí o dotácie

Dotačná komisia zasadala dňa 1.6.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ospravedlnení: Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská   Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta […]