Zápisnice dotačnej komisie

15. novembra 2016

Mimoriadne zasadnutie dotačnej komisie

5. septembra 2016

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 31.08.2016, zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie

Dotačná komisia zasadala dňa 31.8.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ing. Viera Vaská Ospravedlnený: Mgr. Ing. Martin Novodomec Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica […]
2. júna 2016

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 1.6. 2016, zoznam žiadostí o dotácie

Dotačná komisia zasadala dňa 1.6.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Eva Hrončová, Bc. Martin Kapšo, Ospravedlnení: Mgr. Ing. Martin Novodomec, Ing. Viera Vaská   Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta […]
7. apríla 2016

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 6.4.2016

Dotačná komisia zasadala dňa 6.4.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica termín: […]
30. septembra 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Termín: 31. 8. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 7. 9. 2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení: Ing. Viera Vaská Oblasť […]
4. júna 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 3. 6. 2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Mgr. Eva Hrončová […]
16. marca 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 28. 2. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 11.3.2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, […]
22. septembra 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 8.9.2014 Prítomní: Dušan Privalinec, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza […]