Zápisnice dotačnej komisie

7. apríla 2016

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 6.4.2016

Dotačná komisia zasadala dňa 6.4.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica termín: […]
30. septembra 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Termín: 31. 8. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 7. 9. 2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Eva Hrončová Ospravedlnení: Ing. Viera Vaská Oblasť […]
4. júna 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 31. 5. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 3. 6. 2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Mgr. Eva Hrončová […]
16. marca 2015

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 28. 2. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 11.3.2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, […]
22. septembra 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 8.9.2014 Prítomní: Dušan Privalinec, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza […]
22. septembra 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31. 5. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 2.6.2014 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková […]
22. septembra 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 2. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 3. 3. 2014 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára […]
8. októbra 2013

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: mimoriadna dotácia Dotačná komisia zasadala mimoriadne dňa 7.10.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko […]