Home » Archives by category » Zápisnice dotačnej komisie (Page 2)

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica, termín: 28. 2. 2015 Dotačná komisia zasadala dňa 11.3.2015 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová Oblasť kultúra: 12.377,- € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 € B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 9.901,60 € celoslovenský alebo […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 8. 9. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 8.9.2014 Prítomní: Dušan Privalinec, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci OBLASŤ KULTÚRA: +1.585,- € -295 sociálne = + 1.290 € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = +1.237,70 € -295 sociálne = […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 5. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 2.6.2014 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Ospravedlnený: Milan Miškóci OBLASŤ KULTÚRA: +2.927,- € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = +1.237,70 € B/Fond kultúrnych podujatí 80% = +1.651,60 € 1. celoslovenský […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 2. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 3. 3. 2014 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Ospravedlnený: Milan Miškóci OBLASŤ KULTÚRA: 12.377,- € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 € B/Fond kultúrnych podujatí 80% = […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: mimoriadna dotácia Dotačná komisia zasadala mimoriadne dňa 7.10.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko Ospravedlnení: Ivan Petráš, Milan Miškóci,   Oblasť kultúra: 1.397 € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 € B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 721,60 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Dotačná komisia zasadala dňa 3.9.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci, Marián Vojtko Ospravedlnený: Ivan Petráš Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica, termín: 31.8.2013 Oblasť kultúra: 1.397 € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 € B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 721,60 € C/Fond kultúry- 10% = […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Dotačná komisia zasadala dňa 3.6.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Ospravedlnení: Milan Miškóci, Marián Vojtko Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: 31.5.2013 Oblasť kultúra: 2.997 € A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 € B/Fond kultúrnych podujatí 80% = 721,60 € 1. celoslovenský alebo medzinárodný […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Dotačná komisia zasadala dňa 6. 3. 2013 v Centre voľného času. Prítomní: Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k termínu: 28. 2. 2013 Oblasť kultúra: 12.377,- €   A/Fond úhrady nákladov na energie 10% = 1.237,70 € […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Dotačná komisia zasadala dňa 20.9.2012. Prítomní: Ing. Beata Kirková – predseda, Milan Miškóci, Mgr. Jana Brünnová, Ospravedlnení: Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: 20.9.2012 Oblasť kultúra: 1.731,- € A/Fond úhrady nákladov na energie Organizácia Celkové náklady Žiadaná Suma Schválená Suma Cieľ projektu       Dychová hudba Minciar 72,10 54,08 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Dotačná komisia zasadala dňa 5.6.2012. Prítomní: Ing. Beata Kirková – predseda, Milan Miškóci, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková,   OBLASŤ KULTÚRA: 1.731,- € A/Fond úhrady nákladov na energie B/Fond kultúrnych podujatí C/Fond kultúry     OBLASŤ TELESNÁ KULTÚRA: – 952,14 € A/Fond mládežníckeho športu B/ Fond úhrady nákladov na energie Organizácia […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 2 of 3123