Zápisnice dotačnej komisie

22. septembra 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 28. 2. 2014

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 2. 2014 Dotačná komisia zasadala dňa 3. 3. 2014 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára […]
8. októbra 2013

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: mimoriadna dotácia Dotačná komisia zasadala mimoriadne dňa 7.10.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Marián Vojtko […]
7. septembra 2013

Záposnica dotačnej komisie zo dňa 3. 9. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 3.9.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Milan Miškóci, Marián Vojtko Ospravedlnený: Ivan Petráš Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica, termín: […]
7. júna 2013

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 3. 6. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 3.6.2013 Prítomní: Ing. Beata Kirková, Ivan Petráš, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Ospravedlnení: Milan Miškóci, Marián Vojtko Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica termín: […]
6. marca 2013

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 6. 3. 2013

Dotačná komisia zasadala dňa 6. 3. 2013 v Centre voľného času. Prítomní: Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Ivan Petráš, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková Zoznam žiadostí o […]
20. septembra 2012

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 20. 9. 2012

Dotačná komisia zasadala dňa 20.9.2012. Prítomní: Ing. Beata Kirková – predseda, Milan Miškóci, Mgr. Jana Brünnová, Ospravedlnení: Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica […]
5. júna 2012

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica, termín: 31.5.2012

Dotačná komisia zasadala dňa 5.6.2012. Prítomní: Ing. Beata Kirková – predseda, Milan Miškóci, Mgr. Jana Brünnová, Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková,   OBLASŤ KULTÚRA: 1.731,- € A/Fond úhrady nákladov […]
7. marca 2012

Zápisnica zo zasadnutia dotačnej komisie zo dňa 7. 3. 2012

Dotačná komisia zasadala dňa 7.3.2012. Prítomní: Ing. Beata Kirková, Milan Miškóci, Martin Varhaňovský, Mgr. Jana Brünnová Ospravedlnení: Ing. Klára Popová, Mgr. Lujza Pračková, Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu […]