Home » Archives by category » Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva
Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 22. januára 2018

Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 22. januára 2018

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová, Neprítomní:   Peter Chren, Bc. Martin Rusín,                     Prizvaní:         Ing. Marek Kurka, Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta Program: 1. Úvod  Finančné veci                         2.1       Návrh […]

Print Friendly, PDF & Email

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková (v zastúpení Ing. Dáša Olesová), Ing. Jana Kyselicová Neprítomní: Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana Balážová Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 02. októbra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní: Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici,  konaného dňa 04. septembra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní:     – Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1 Rozpočtové […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z á p i s n i c a  č. 4/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. mája 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, , Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai, Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, RNDr. Zuzana Balážová, Bc. Martin Rusín, Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta Program:  1. Úvod  2. Finančné veci 2.1  Správa […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z á p i s n i c a  č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 27. marca 2017

Prítomní:       Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:     – Prizvaní:       Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Hana Zlatošová, vedúca OŠKŠ Program: 1. Úvod   2. Finančné […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici konaného dňa 27. februára 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová, Ivan Petráš,  Ing. Marián Sikorai, Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Hana Zlatošová, vedúca OŠKŠ, Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka MsBP Program: 1.     Úvod […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Z á p i s n i c a č. 1/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 23. januára 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Peter Chren, Ing., Bc. Martin Rusín Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie Neprítomní: Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Jana Miškóciová, Ivana Antalová, oddelenie ekonomické a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai, Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová, Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1 […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní:Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:  RNDr. Zuzana Balážová, Peter Chren, Prizvaní:  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mária Kubíková, referent poplatku za komunálne odpady Program: 1. Úvod 2. Finančné veci 2.1 Rozpočtové […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 9123Next ›Last »