Home » Archives by category » Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva
Z á p i s n i c a  č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 27. marca 2017

Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 27. marca 2017

Prítomní:       Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:     – Prizvaní:       Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Hana Zlatošová, vedúca OŠKŠ Program: 1. Úvod   2. Finančné […]

Print Friendly
Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici konaného dňa 27. februára 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová, Ivan Petráš,  Ing. Marián Sikorai, Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Hana Zlatošová, vedúca OŠKŠ, Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka MsBP Program: 1.     Úvod […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Z á p i s n i c a č. 1/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 23. januára 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Peter Chren, Ing., Bc. Martin Rusín Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie Neprítomní: Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Jana Miškóciová, Ivana Antalová, oddelenie ekonomické a […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai, Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová, Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta,   Program: 1. Úvod 2.Finančné veci 2.1 […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Prítomní:Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:  RNDr. Zuzana Balážová, Peter Chren, Prizvaní:  Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora mesta, Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Mária Kubíková, referent poplatku za komunálne odpady Program: 1. Úvod 2. Finančné veci 2.1 Rozpočtové […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 30. augusta 2016

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 30. augusta 2016 Prítomní:      Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:  Ing. Mgr. Martin Novodomec, RNDr. […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 30. mája 2016

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová Peter Chren, Prizvaní: Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora, Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Mgr. Monika Golhová, riaditeľka MŠ Program: 1. Úvod […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. marca 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:  Peter Chren, Prizvaní:       Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. februára 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Prizvaní: Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 25. januára 2016 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, Peter Chren Prizvaní: Ing. […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Page 1 of 8123Next ›Last »