Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

5. April 2018

Zápisnica č. 3/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 26. marca 2018

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren,                         Bc. Martin Rusín,  Ing. Marek Kurka                         Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová,   Neprítomní: […]
7. March 2018

Zápisnica č. 2/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 26. februára 2018

     Prítomní:         Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban,  Peter Chren, Ing. Marek Kurka,  Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová, Neprítomní:     RNDr. Zuzana Balážová, […]
23. January 2018

Zápisnica č. 1/2018 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 22. januára 2018

Prítomní:        Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová, Neprítomní:   Peter Chren, Bc. Martin Rusín,                     […]
8. December 2017

Zápisnica č. 7/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 4. decembra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková (v zastúpení Ing. Dáša Olesová), Ing. Jana Kyselicová Neprítomní: Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, RNDr. Zuzana […]
6. October 2017

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 6/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 02. októbra 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Jana Kyselicová Neprítomní: Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová […]
6. June 2017

Z á p i s n i c a č. 4/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. mája 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, , Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai, Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, RNDr. Zuzana Balážová, Bc. Martin Rusín, […]
3. April 2017

Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 27. marca 2017

Prítomní:       Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:     – Prizvaní:       […]
6. March 2017

Z á p i s n i c a č. 2/2017 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici konaného dňa 27. februára 2017

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová, Ivan Petráš,  Ing. Marián Sikorai, Prizvaní: Ing. Mgr. Alexander […]