Home » Archives by category » Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva (Page 2)
Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 30. augusta 2016

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 30. augusta 2016 Prítomní:      Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:  Ing. Mgr. Martin Novodomec, RNDr. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 4/2016  zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 30. mája 2016

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová Peter Chren, Prizvaní: Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Iveta Ceferová, zástupkyňa primátora, Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta, Mgr. Monika Golhová, riaditeľka MŠ Program: 1. Úvod […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. marca 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní:  Peter Chren, Prizvaní:       Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. februára 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Prizvaní: Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 25. januára 2016 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Ing. Mgr. Martin Novodomec, Peter Chren Prizvaní: Ing. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 09. novembra 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Ivan Petráš, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová Prizvaní: Ing. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 4/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, zo dňa 31. augusta 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Peter Chren, Ivan Petráš, Bc. Martin Rusín, Prizvaní: Ing. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 3/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 1. júna 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Bc. Martin Rusín, Prizvaní: Ing. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 30. marca 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Mgr. Ing. Martin Novodomec, Peter Chren Prizvaní: Ing. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 1/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 26. januára 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Tomáš Heriban, Peter Chren, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: Prizvaní: Ing. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …