Home » Archives by category » Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva (Page 3)

Zápisnica  č. 9/2014 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 27. októbra 2014 Prítomní Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková Neprítomní: Prizvaní: Ing. Beáta Kirková, Ing. Eva Ihringová, Ing. Zuzana Tileschová, Mária Kubíková Program 1. Úvod 2. Majetkové veci 2.1 Výpoveď zmluvy […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 22. 09. 2014 Prítomní Milan Miškóci, Ing. Milan Kyselica, Jaroslav Slašťan, Ing. Demeter Gacov, Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie Neprítomní: Viera Mišíková, Ing. Milan Žabka Program 1 Otvorenie 2 Žiadosti Majetkové 2.01 Anna Balkovičová, Kremnica – námietka voči prijatiu uzneseniu MsZ o […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 22. 09. 2014 Prítomní Ing. Milan Kyselica, Viera Mišíková, Jaroslav Slašťan, Ing. Demeter Gacov, Ing. Milan Žabka, Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie Neprítomný: Milan Miškóci Program zasadnutia komisie 1 Otvorenie 2 Žiadosti Majetkové 2.01 Mgr. Iveta Hriňová, Kremnica – prenájom pozemku v […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 8/2014 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 29. septembra 2014 Prítomní Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. Eva Ihringová Neprítomní: Dušan Privalinec, Ing. Renáta Nováková Prizvaní: Ing. Beata Kirková Program 1. Úvod 2. Majetkové veci 2.1 Ponuka na prenájom lekárne v budove polikliniky – Bpharm, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 7/2014 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 02. septembra 2014 Prítomní Dušan Privalinec, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Ing. Renáta Nováková Neprítomní: Marián Vojtko, Peter Chren Prizvaní: Ing. Beata Kirková, hlavná kontrolórka mesta, Ing. Eva Ihringová, oddelenie ekonomické a PA, Ing Zuzana Tileschová, riaditeľka […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva konaného dňa 25. 08. 2014 na Mestskom úrade v Kremnici Prítomní Milan Miškóci, Ing. Milan Kyselica, Viera Mišíková, Jaroslav Slašťan, Ing. Demeter Gacov, Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie Neprítomný Ing. Milan Žabka Program zasadnutia komisie 1 Otvorenie 2 Majetkové žiadosti 2.01 Jozef Holečka a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 16. 06. 2014 Prítomní Milan Miškóci, Ing. Milan Kyselica, Viera Mišíková, Jaroslav Slašťan, Ing. Demeter Gacov, Ing. Milan Žabka Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie Program zasadnutia komisie 1 Otvorenie 2 Žiadosti Majetkové 2.01 Jastrabá agro, s.r.o. Horná Ždaňa – žiadosť o predĺženie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 6/2014 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 23. júna 2014 Prítomní Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková Neprítomní: – Prizvaní: Ing. Eva Ihringová, oddelenie ekonomické a PA, Mgr. Hana Zlatošová, vedúca OŠKŠ Program 1. Úvod 2. Majetkové veci […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 5/2014 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 26. mája 2014 Prítomní Ing. Beata Kirková, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. Renáta Nováková Neprítomní: Marián Vojtko, Prizvaní: Ing. Eva Ihringová, oddelenie ekonomické a PA, Ing. Lenka Reichlová, riaditeľka MsBP Program 1. Úvod 2. Majetkové veci 2.1 Žiadosť o […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 19. 05. 2014 Prítomní Milan Miškóci – prítomný Ing. Milan Kyselica – prítomný Viera Mišíková – prítomná Ing. Beata Kirková – prítomná Jaroslav Slašťan – neprítomný Ing. Demeter Gacov – prítomný Ing. Milan Žabka – prítomný Ing. Marián Sikorai – sekretár komisie Program […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …