Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

11. februára 2016

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 25. januára 2016 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan […]
23. novembra 2015

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 09. novembra 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin […]
8. septembra 2015

Zápisnica č. 4/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 4/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, zo dňa 31. augusta 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin […]
15. júna 2015

Zápisnica č. 3/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 3/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 1. júna 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin […]
16. apríla 2015

Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 2/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 30. marca 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan […]
13. februára 2015

Zápisnica č. 1/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 1/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 26. januára 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Mgr. Ing. Martin […]
4. novembra 2014

Zápisnica č. 9/2014 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 27. októbra 2014

Zápisnica  č. 9/2014 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 27. októbra 2014 Prítomní Dušan Privalinec, Marián Vojtko, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter […]
27. októbra 2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 22. 09. 2014

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 22. 09. 2014 Prítomní Milan Miškóci, Ing. Milan Kyselica, Jaroslav Slašťan, Ing. Demeter Gacov, Ing. Marián Sikorai – […]