Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

5. septembra 2016

Zápisnica č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 30. augusta 2016

Z  á p  i  s  n  i  c  a   č. 5/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 30. augusta 2016 […]
7. júna 2016

Zápisnica č. 4/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, zo dňa 30. mája 2016

Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin Novodomec, Maroš Kraml, Ivan Petráš, Ing. Tomáš Heriban, Bc. Martin Rusín, Ing. Renáta Nováková, Ing. Marián Sikorai Neprítomní: RNDr. Zuzana Balážová Peter Chren, […]
8. apríla 2016

Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. marca 2016

Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. marca 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ing. Mgr. Martin Novodomec, […]
9. marca 2016

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. februára 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Marián […]
11. februára 2016

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 25. januára 2016 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan […]
23. novembra 2015

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 09. novembra 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin […]
8. septembra 2015

Zápisnica č. 4/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 4/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, zo dňa 31. augusta 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin […]
15. júna 2015

Zápisnica č. 3/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 3/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 1. júna 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin […]