Home » Archives by category » Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva (Page 9)

Zápisnica č. 2/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 06. februára 2012 Prítomní: Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. Eva Ihringová Neprítomní: Pozvaní: členovia Komisie kultúry, športu a družobných vzťahov, Mgr. Hana Zlatošová, Ing. Lenka Reichlová Program: 1. Úvod […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia KV,ŽP a OH konaného dňa 30.01.2012 na Mestskom úrade v Kremnici, oddelení výstavby a životného prostredia 1. Otvorenie Prítomní: podľa prezenčnej listiny – komisia bola uznášania schopná 2. Žiadosti Nelegálne stavby 2.01 Mgr. Alžbeta Schmidtová, Zlatá ulica 632/14, Kremnica – žiadosť o odkúpenie, prenájom pozemku 2.02 Žiadatelia Andrej Párička, Zlatá ulica 633/16, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 1/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 09. januára 2012. Prítomní: Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. Dáša Olesová, Ing. Eva Ihringová Neprítomní: Peter Chren Pozvaní: Ing. Lenka Reichlová Program: 1. Úvod 2. Majetkové veci 2.1 Žiadosť spoločnosti HELPnet, s. r. .o., […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva konaného dňa 07.11.2011 na Mestskom úrade v Kremnici, oddelení výstavby a životného prostredia. Prítomní: podľa prezenčnej listiny – komisia bola uznášania schopná Program: 1. Ing. Boris Baláž, Sklené 356 – žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov 2. Vladimír Kopkáš s manželkou Editou, Ulica Sama Chalupku 304/63, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia KV,ŽP a OH konaného dňa 10.10.2011 na Mestskom úrade v Kremnici, oddelení výstavby a životného prostredia Prítomní: podľa prezenčnej listiny – komisia bola uznášania schopná Program: 1. Petícia ohľadom prístupovej komunikácie ku garážam pri Briku 2. Miloš Ďurian, Továrenská ulica 648/5, Kremnica – žiadosť o prenájom pozemku 3. Ján Strohner s manželkou […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …