Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

19. novembra 2012

Zápisnica č. 11/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 19. novembra 2012

Zápisnica č. 11/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 19. novembra 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. […]
22. októbra 2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 15.10.2012

1 Otvorenie Prítomní podľa prezenčnej listiny– komisia bola uznášania schopná: Milan Miškóci prítomný Ing. Milan Kyselica prítomný Viera Mišíková neprítomná Ing. BeataKirková prítomná Jaroslav Slašťan prítomný Ing. Demeter Gacov prítomný […]
22. októbra 2012

Zápisnica č. 10/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 22. októbra 2012

Zápisnica č. 10/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 22. októbra 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. […]
19. septembra 2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, konaného dňa 11.09.2012

1 Otvorenie Prítomní podľa prezenčnej listiny– komisia bola uznášania schopná: Milan Miškóci, Ing. Milan Kyselica, Viera Mišíková, Ing. Beata Kirková, Jaroslav Slašťan, Ing. Demeter Gacov, Ing. Milan Žabka, Ing. Mariana […]
17. septembra 2012

Zápisnica č. 9/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 17. septembra 2012

Zápisnica č. 9/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 17. septembra 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. Eva Ihringová […]
20. augusta 2012

Zápisnica č. 8/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 20. augusta 2012

Zápisnica č. 8/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 20. augusta 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. […]
26. júna 2012

Zápisnica č. 7/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 26. júna 2012

Zápisnica č. 7/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 26. júna 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. Eva Ihringová […]
25. júna 2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 25.06.2012

Zápisnica zo zasadnutia KV,ŽP a OH konaného dňa 25.06.2012 na Mestskom úrade v Kremnici, oddelení výstavby a životného prostredia Otvorenie Prítomní podľa prezenčnej listiny– komisia bola uznášania schopná: Milan Miškóci: […]