Zápisnice komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

31. januára 2013

Zápisnica zo zasadnutia KV,ŽP a OH zo dňa 28.01.2013

Zápisnica zo zasadnutia KV,ŽP a OH konaného dňa 28.01.2013 na Mestskom úrade v Kremnici, oddelení výstavby a životného prostredia 1 Otvorenie Prítomní podľa prezenčnej listiny– komisia bola uznášania schopná: Prítomní: […]
15. januára 2013

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 07.01.2013 1 Otvorenie Prítomní podľa prezenčnej listiny– komisia bola uznášania schopná: Milan Miškóci prítomný Ing. Milan Kyselica prítomný […]
7. januára 2013

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 07. januára 2013

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 07. januára 2013 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. […]
3. decembra 2012

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby zo dňa 12.11.2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva konaného dňa 12.11.2012 na Mestskom úrade v Kremnici, oddelení výstavby a životného prostredia 1 Otvorenie Prítomní podľa prezenčnej listiny– komisia […]
19. novembra 2012

Zápisnica č. 11/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 19. novembra 2012

Zápisnica č. 11/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 19. novembra 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. […]
22. októbra 2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva zo dňa 15.10.2012

1 Otvorenie Prítomní podľa prezenčnej listiny– komisia bola uznášania schopná: Milan Miškóci prítomný Ing. Milan Kyselica prítomný Viera Mišíková neprítomná Ing. BeataKirková prítomná Jaroslav Slašťan prítomný Ing. Demeter Gacov prítomný […]
22. októbra 2012

Zápisnica č. 10/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 22. októbra 2012

Zápisnica č. 10/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 22. októbra 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. […]
19. septembra 2012

Zápisnica zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva, konaného dňa 11.09.2012

1 Otvorenie Prítomní podľa prezenčnej listiny– komisia bola uznášania schopná: Milan Miškóci, Ing. Milan Kyselica, Viera Mišíková, Ing. Beata Kirková, Jaroslav Slašťan, Ing. Demeter Gacov, Ing. Milan Žabka, Ing. Mariana […]