Zápisnice komisie kultúry, športu a cestovného ruchu

7. novembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 25. 10. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Zdeno Gális, Miloš Bíreš, Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo.   Vo veci možnosti rozšírenia počtu bytov v správe MsBP komisia odporúča: zaoberať sa možnosťou […]
25. septembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22. 9. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Jozef Pacek,Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Alexander Ferenčík Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo a odovzdal slovo p. Chrienovej. Tá informovala o plánovaných oslavách Svetového dňa cestovného […]
7. septembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 23. 8. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Veronika Chrienová, Alexander Ferenčík Program: Informácia o oslavách Svetového dňa cestovného ruchu v Kremnici Informácia o Mestských slávnostiach 2017 Koordinácia podujatí v meste Kremnica […]
30. mája 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 24. 5. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Hana Zlatošová, Ján Fakla, Roman Vykysalý, Pavol Kelley, Dalibor Schmidt, Roman Béreš Program: Zhodnotenie uplynulej sezóny dotácií […]
28. marca 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22.3. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ivana Uhríková, Jozef Pacek, Zdeno Gális, Veronika Chrienová, Hana Zlatošová Program: 1. Informácia o Kremnickom jarmoku 2. Rôzne – informácie o projektoch CR Prítomných členov […]
7. marca 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22.2. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Ľuboš Kürthy, Veronika Chrienová Program: 1. Žiadosť o súhlas s osadením tabule 2. Projekt Jarabica – cesta po gazdovských dvoroch (pracovný názov) 3. Informácia o […]
25. januára 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 18.1. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdenko Gális, Ivana Uhríková, Jozef Pacek Program: 1. Ponuka na odpredaj termálneho kúpaliska Katarína spolu s karavan kempom 2. Informácia o podmienkach súťaže na vypracovanie […]
29. novembra 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 16.11.2016

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdenko Gális, Jozef Pacek, Veronika Chrienová Program: 1. Štatút Kremnických novín, Cenník inzercie 2. Koncepcia rozvoja CR 3. Rôzne Prítomných členov komisie privítal predseda komisie. 1. P. […]