Zápisnice komisie kultúry a cestovného ruchu

15. januára 2019

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 9.1. 2019

Prítomní: Marián Vojtko, Iveta Ceferová, Tomáš Heriban, Martin Kapšo, Janka Volková, Dušan Privalinec, Peter Neuschl, Martin Varhaňovský, ako hostia Beáta Kirková a Alexander Ferenčík. Program: Rokovací poriadok komisie – schválenie Plán […]
29. októbra 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 24.10. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdeno Gális, Jozef Pacek Prítomných členov komisie privítala členka komisie p. Iveta Ceferová. Informovala  o prácach na lanovom mostíku na via ferrate. Realizácia a finalizácia prác je […]
28. augusta 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 15.8. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Zdeno Gális, Jozef Pacek, Alexander Ferenčík, Beáta Kirková Program: Organizácia parkovania na parkovisku Jeleň Doplnenie návrhu na ocenenie Rôzne   Prítomných členov komisie privítala sekretárka […]
12. júna 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 23.5. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Martin Kapšo, Zdeno Gális, Ivana Uhríková, Jozef Pacek,  Alexander Ferenčík, Program: Informácia o návrhoch na ocenenia v rámci osláv 690. výročia mesta Informácia o discgolfovom ihrisku Pozvanie zástupcov […]
28. februára 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 21.2. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Martin Kapšo, Zdeno Gális,  Alexander Ferenčík, Veronika Chrienová, Program: Informácia o výške príspevku na úpravu tratí Informácia o projekte Jarabica Informácia o oslavách 690. výročia založenia mesta Kremnica […]
29. januára 2018

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 17.1. 2018

Prítomní: Iveta Ceferová, Miloš Bíreš, Roman Béreš, Štefan Drozd, Alexander Ferenčík, Peter Hyža, Slavomír Hrúza, Beata Kirková, Peter Neuschl Program: Príspevok na úpravu tratí a úprava bežeckých tratí Žiadosť o podporu pri […]
29. novembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 22. 11. 2017

Prítomní: Iveta Ceferová, Zdeno Gális, Miloš Bíreš, Jozef Pacek, Veronika Chrienová, Beáta Kirková Vo veci prerokovania materiálu Rok Kremnice 2018, ktorý vypracovala poslankyňa MsZ Mgr. Klára Štroffeková: Komisia  n e […]
7. novembra 2017

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 25. 10. 2017

Prítomní: Martin Kapšo, Iveta Ceferová, Zdeno Gális, Miloš Bíreš, Prítomných členov komisie privítal predseda p. Kapšo.   Vo veci možnosti rozšírenia počtu bytov v správe MsBP komisia odporúča: zaoberať sa možnosťou […]