Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže

10. novembra 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 02. 11. 2016

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Kremnica za školský rok 2015/2016 Žiadosť CVČ Andreja Kmeťa Žiar […]
30. augusta 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 18.08. 2016

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácie o stave rekonštrukcie telocvične Návrh na zmenu VZN č 5/2015 o určení výšky príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od […]
27. júna 2016

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 21.06. 2016

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie Riešenie využitia telocviční v meste počas rekonštrukcie dolnej telocvične Návrh na zmenu VZN č 5/2015 o určení výšky príspevkov […]
27. mája 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24.05. 2016

  Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Otvorenie VZN – návrh novely nariadenia mesta Kremnica č. 3/2011, ktorým sa upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Informácia […]
31. marca 2016

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 03. 2016

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácia o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Pavla Križku Návrh na prípravu podujatia „Slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára a najúspešnejších […]
1. marca 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23.02. 2016

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia komisie zo dňa 23. 02. 2016 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Privítanie Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a […]
29. januára 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 01. 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 01. 2016. Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh VZN o určení výšky dotácie […]
19. novembra 2015

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 3. 11. 2015

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia komisie zo dňa 3. 11. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Správy o výchovno-vzdelávacej […]