Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže

31. marca 2016

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 03. 2016

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácia o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Pavla Križku Návrh na prípravu podujatia „Slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára a najúspešnejších […]
1. marca 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23.02. 2016

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia komisie zo dňa 23. 02. 2016 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Privítanie Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a […]
29. januára 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 01. 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 01. 2016. Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh VZN o určení výšky dotácie […]
19. novembra 2015

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 3. 11. 2015

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia komisie zo dňa 3. 11. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Správy o výchovno-vzdelávacej […]
3. júna 2015

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia dňa 28. 05. 2015

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia dňa 28. 05. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh VZN o určení výšky […]
13. apríla 2015

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24. 03. 2015

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 24. 03. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických […]
22. januára 2015

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 14. 01. 2015

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 14. 01. 2015 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Úlohy komisie pri MsZ v Kremnici […]
22. októbra 2014

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 20. 10. 2014

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 20. 10. 2014 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Príspevok mesta na dieťa […]