Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže

24. mája 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 20. 05. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 20. 05. 2013 Prítomní Členovia : Marian Vojtko, Mgr. Eva Kováčiková, Bc. Monika Golhová, Mgr. Peter Weis Sekretárka: Mgr. Hana […]
9. mája 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 06. 05. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 06. 05. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Viera Krásna, Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. […]
4. apríla 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 03. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 03. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. Monika Golhová, Mgr. Viera Krásna, Mgr. […]
25. februára 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 02. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 02. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Viera Krásna, Mgr. Kováčiková Ospravedlnené: Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. […]
11. februára 2013

Zápisnica komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 11. 02. 2013

Zápisnica komisie rozvoja školstva a práce s mládežou pri MsZ v Kremnici zo dňa 11. 02. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. Monika Golhová, […]
14. januára 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 14. 01. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 14. 01. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. Monika Golhová, Mgr. Viera Krásna, Hostia: […]
10. decembra 2012

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 10. 12. 2012

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo zasadnutia dňa 10. 12. 2012 Prítomní Členovia : Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. Monika Golhová, Mgr. Eva […]
12. novembra 2012

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 12. 11. 2012

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 12. 11. 2012 Prítomní Predseda: Mgr. Jana Brűnnová Členovia: Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Viera Krásna, Mgr. Ivana Šebeňová, Mgr. Eva […]