Home » Archives by category » Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže (Page 6)

Zápisnica zo zasadnutia komisie rozvoja školstva a práce s mládežou pri MsZ v Kremnici zo dňa 27. 02. 2012 Prítomní: Predseda: Mgr. Jana Brűnnová Členovia: Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Viera Krásna, Ing. Ivana Šebeňová, Marian Vojtko, PaedDr. Peter Klimek Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre CVČ Cvrček pre […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou pri MsZ v Kremnici zo dňa 30. 01. 2012 Prítomní: Predseda: Mgr. Jana Brűnnová Členovia : Mgr. Darina Bírešová Mgr. Viera Krásna Ing. Ivana Šebeňová Marian Vojtko PaedDr. Peter Klimek Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Privítanie 2. Informácia Mgr. Plankenbüchlera a ved. ŠJ ZŠA […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Prítomní: Predseda: Mgr. Jana Brűnnová Členovia : Mgr. Darina Bírešová Mgr. Ivana Šebeňová PaedDr. Peter Klimek Marian Vojtko Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Návrh termínov stretnutí členov komisie v roku 2012 3. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica podľa Uznesenia č. 193/0910 zo dňa 5. 11. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica komisie rozvoja školstva a práce s mládežou pri MsZ v Kremnici zo zasadnutia dňa 24. 10. 2011 Prítomní: Predseda: Mgr. Jana Brűnnová Členovia : Mgr. Darina Bírešová Mgr. Viera Krásna PaedDr. Peter Klimek Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program: 1. Otvorenie 2. Návrh Ing. Mgr. Slašťanovej o účasti riaditeľov na zasadnutiach MsZ 3. Správy o […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Komisia rozvoja školstva a práce s mládežou pri MsZ v Kremnici Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie zo dňa 26. 09. 2011 Prítomní: Predseda:    Mgr. Jana Brűnnová Členovia :     Mgr. Darina Bírešová Mgr. Ivana Šebeňová Marian Vojtko Mgr. Alfréd Haško PaedDr. Peter Klimek Sekretárka:     Mgr. Hana Zlatošová […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Komisia rozvoja školstva a práce s mládežou pri MsZ v Kremnici Z Á P I S N I C A zo zasadnutia komisie zo dňa 30. 08. 2011 Prítomní: Predseda:    Mgr. Jana Brűnnová Členovia :     Mgr. Darina Bírešová Mgr. Viera Borgulová Mgr. Ivana Šebeňová Mgr. Alfréd Haško Sekretárka:     Mgr. Hana Zlatošová Program: 1.    […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …