Zápisnice komisie športu, školstva a mládeže

20. augusta 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 19. 08. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 19. 08. 2013 Prítomní Predseda komisie: Marian Vojtko Členovia: Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Viera Krásna, Bc. Monika Golhová, Mgr. Peter […]
19. júna 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 17. 06. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 17. 06. 2013. Prítomní Predseda komisie: Marian Vojtko Členovia: Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Viera Krásna, Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Ivana […]
24. mája 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 20. 05. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 20. 05. 2013 Prítomní Členovia : Marian Vojtko, Mgr. Eva Kováčiková, Bc. Monika Golhová, Mgr. Peter Weis Sekretárka: Mgr. Hana […]
9. mája 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 06. 05. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 06. 05. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Viera Krásna, Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. […]
4. apríla 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 03. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 03. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. Monika Golhová, Mgr. Viera Krásna, Mgr. […]
25. februára 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 02. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 25. 02. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Viera Krásna, Mgr. Kováčiková Ospravedlnené: Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. […]
11. februára 2013

Zápisnica komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 11. 02. 2013

Zápisnica komisie rozvoja školstva a práce s mládežou pri MsZ v Kremnici zo dňa 11. 02. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. Monika Golhová, […]
14. januára 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 14. 01. 2013

Zápisnica Komisie rozvoja školstva a práce s mládežou zo dňa 14. 01. 2013 Prítomní Členovia: Marian Vojtko, Mgr. Darina Bírešová, Mgr. Ivana Šebeňová, Bc. Monika Golhová, Mgr. Viera Krásna, Hostia: […]