Home » Archives by category » Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky
Zápisnica č. 20 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.03.2017

Zápisnica č. 20 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.03.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas Zapísala: Ing. Lenka Reichlová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda 1. Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a […]

Print Friendly
Zápisnica č. 19 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.02.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnení: MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda 4. Nájomníci bytového domu J. Kollára 546/11– neupratovanie spoločných […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 18 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 16.01.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení:  – Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Nájomníci bytového domu Dolná ulica 62/47 4. Návrh nového VZN Pravidlá času predaja […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Iveta Ceferová, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas, Mgr. Eva Hrončová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 1. Úvod Na úvod Iveta Ceferová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešnej komisie. 2. Prejednanie došlých […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,05 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program  Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Poskytnutie jednorázového príspevku a možnosť zápisu do poradovníka uchádzačov o mestský byt – Maroš […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  – Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Návrh VZN o miestnych daniach 4. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 5. Návrh […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 14 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 15.8.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Mudr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie:  Petra Miková   Program 1.Úvod 2.Mgr. Štroffeková – spolupráca ohľadne neprispôsobivých občanov 3.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 4.Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

    Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová   Program Úvod Tomová, p. Lӧrincová, p.Krčmárik – bývanie pre Rómov Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Prejednanie došlých […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,04 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová   Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešnej komisie. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Barbora […]

Print Friendly
Čítať ďalej …

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 15.50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: , MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda Správa o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Zmeny […]

Print Friendly
Čítať ďalej …
Page 1 of 6123Next ›Last »