Home » Archives by category » Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky
Zápisnica č. 26 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 15.01.2018

Zápisnica č. 26 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 15.01.2018

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnený: MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda   Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala […]

Print Friendly, PDF & Email
Zápisnica č. 25 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.11.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,40 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená: / Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie. […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 24 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 23.10.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,16 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Pretrvávajúce problémy s obyvateľmi bytového domu č. 62/47 na Dolnej ulici Možnosť rozšírenia počtu bytov […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 23 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18.09.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: – Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda1. Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila prítomných  s programom dnešnej komisie. 2.Prejednanie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 22 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 08.08.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00 h Ukončenie zasadnutia komisie:16,20 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program   Úvod Problémy s obyvateľmi bytového domu na Dolnej ulici a Jána Kollára Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Prejednanie došlých žiadostí – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 21 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 22.05.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Návrh VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 1. Úvod Na úvod […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 20 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.03.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas Zapísala: Ing. Lenka Reichlová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda 1. Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 19 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.02.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnení: MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda 4. Nájomníci bytového domu J. Kollára 546/11– neupratovanie spoločných […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 18 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 16.01.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení:  – Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Nájomníci bytového domu Dolná ulica 62/47 4. Návrh nového VZN Pravidlá času predaja […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Iveta Ceferová, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas, Mgr. Eva Hrončová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 1. Úvod Na úvod Iveta Ceferová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešnej komisie. 2. Prejednanie došlých […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Page 1 of 7123Next ›Last »