Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

29. novembra 2017

Zápisnica č. 25 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.11.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,40 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená: / […]
24. októbra 2017

Zápisnica č. 24 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 23.10.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,16 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: […]
27. septembra 2017

Zápisnica č. 23 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18.09.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: – Sekretárka […]
15. augusta 2017

Zápisnica č. 22 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 08.08.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,00 h Ukončenie zasadnutia komisie:16,20 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Sekretárka komisie: […]
30. mája 2017

Zápisnica č. 21 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 22.05.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: Sekretárka komisie: […]
4. apríla 2017

Zápisnica č. 20 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.03.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas Zapísala: Ing. […]
24. februára 2017

Zápisnica č. 19 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.02.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnení: MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie: […]
19. januára 2017

Zápisnica č. 18 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 16.01.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení:  – […]