Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

30. mája 2017

Zápisnica č. 21 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 22.05.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: Sekretárka komisie: […]
4. apríla 2017

Zápisnica č. 20 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.03.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas Zapísala: Ing. […]
24. februára 2017

Zápisnica č. 19 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 20.02.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35  h Ukončenie zasadnutia komisie:16,50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Ospravedlnení: MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie: […]
19. januára 2017

Zápisnica č. 18 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 16.01.2017

Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Dana Blahyjová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení:  – […]
22. decembra 2016

Zápisnica č.18 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 5.12.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Iveta Ceferová, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas, Mgr. Eva Hrončová Program […]
16. novembra 2016

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 14.11.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,05 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka […]
7. novembra 2016

Zápisnica č. 15 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 31.10.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  – […]
17. augusta 2016

Zápisnica č. 14 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 15.8.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Mudr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas Sekretárka […]