Home » Archives by category » Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky (Page 2)

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Iveta Ceferová, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas, Mgr. Eva Hrončová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 1. Úvod Na úvod Iveta Ceferová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešnej komisie. 2. Prejednanie došlých […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,05 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program  Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Poskytnutie jednorázového príspevku a možnosť zápisu do poradovníka uchádzačov o mestský byt – Maroš […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  – Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Návrh VZN o miestnych daniach 4. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 5. Návrh […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …
Zápisnica č. 14 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 15.8.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Mudr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas Sekretárka komisie:  Petra Miková   Program 1.Úvod 2.Mgr. Štroffeková – spolupráca ohľadne neprispôsobivých občanov 3.Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 4.Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

    Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová   Program Úvod Tomová, p. Lӧrincová, p.Krčmárik – bývanie pre Rómov Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Prejednanie došlých […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,04 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová   Úvod Na úvod Mgr. Hrončová privítala prítomných a oboznámila ich s programom dnešnej komisie. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Barbora […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 15.50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: , MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program Úvod Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda Správa o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie Zmeny […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18. 1. 2016 Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,20 h Prítomní Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová, Mgr. Roman Brhlík Neprítomní: Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Neprítomní: MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová, Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna agenda 4. Návrh VZN o […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 17.08.2015 Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,40 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Radovan Junas, Ing. Lenka Reichlová, Mgr. Roman Brhlík Neprítomní: Iveta Ceferová, MUDr. Dana Blahyjová, Sekretárka komisie: Mgr. Ľuba Ďurčová Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …