Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

27. mája 2016

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 23.5.2016

    Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana […]
30. marca 2016

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 21.3.2016

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,04 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana Blahyjová […]
29. februára 2016

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 22.2.2016

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 15.50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: , MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana […]
29. januára 2016

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18. 1. 2016 Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,20 h Prítomní Mgr. Eva Hrončová, Ing. […]
9. novembra 2015

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 2. 11. 2015

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Neprítomní: MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová, Sekretárka […]
19. augusta 2015

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 17.08.2015

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 17.08.2015 Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,40 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Radovan Junas, […]
19. augusta 2015

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia mimoriadnej komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

ZÁPISNICA č. 7 zo zasadnutia mimoriadnej komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky (ďalej „ komisia SZB“)…dňa 29. 07. 2015 Začiatok zasadnutia komisie: 13.00 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 13.30 hod. Prítomní: […]
1. júna 2015

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 25. 05. 2015 Začiatok zasadnutia komisie: 14.30 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 15.15 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: […]