Home » Archives by category » Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky (Page 3)

ZÁPISNICA č. 7 zo zasadnutia mimoriadnej komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky (ďalej „ komisia SZB“)…dňa 29. 07. 2015 Začiatok zasadnutia komisie: 13.00 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 13.30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: – Sekretárka komisie: Petra Miková Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 1.) Úvod Na úvod Mgr. Hrončová […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 25. 05. 2015 Začiatok zasadnutia komisie: 14.30 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 15.15 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. Pacek, MUDr. Blahyjová, MUDr. Junas Sekretárka komisie: Petra Miková Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Súhlas k trvalému/ prechodnému […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 4 z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 14. 04. 2015 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 16,05 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: MUDr. Junas Sekretárka komisie: Petra Miková Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Súhlas k trvalému/ prechodnému pobytu 4. Prejednanie […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 23. 03. 2015 Začiatok zasadnutia komisie: 15,40 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 16,45 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Sekretárka komisie: Petra Miková Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Súhlas k trvalému/ prechodnému pobytu 4. Prejednanie došlých žiadostí – sociálna […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 2 z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 23. 02. 2015 Začiatok zasadnutia komisie: 16,30 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 17,15 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. Pacek, MUDr. Blahyjová Sekretárka komisie: Petra Miková Program 1.) Úvod 2.) Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3.) Súhlas k trvalému/ prechodnému […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 19. 01. 2015 Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 16,45 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomný: MUDr. Junas Sekretárka komisie: Petra Miková Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Pridelenie uvoľnených bytov 4. Súhlas k trvalému/ […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 11. 11. 2014 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Božena Schniererová Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program 1.) Úvod 2.) Vyhodnotenie pripomienkového konania Úvod Na úvod Ing. Popová privítala prítomných, oboznámila ich s programom dnešnej komisie. Komisia bola zvolaná […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 23. 10. 2014 Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Božena Schniererová Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program 1.) Úvod 2.) Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3.) Pridelenie uvoľnených […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 10 z mimoriadneho zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 09. 10. 2014 Začiatok zasadnutia komisie: 16,00 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Božena Schniererová Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program 1.) Úvod 2.) Program rozvoja bývania 3.) Záver Úvod Na úvod […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 25. 09. 2014 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: – Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program 1. Úvod 2. Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3. Pridelenie uvoľnených bytov 4. Súhlas k trvalému/ […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …