Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

16. novembra 2016

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 14.11.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,05 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnení: MUDr. Dana Blahyjová Sekretárka […]
7. novembra 2016

Zápisnica č. 15 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 31.10.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  – […]
17. augusta 2016

Zápisnica č. 14 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 15.8.2016

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, Mudr. Dana Blahyjová Ospravedlnení:  MUDr. Radovan Junas Sekretárka […]
27. mája 2016

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 23.5.2016

    Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,15 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana […]
30. marca 2016

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 21.3.2016

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,04 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana Blahyjová […]
29. februára 2016

Zápisnica č. 11 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 22.2.2016

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 15.50 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Ospravedlnení: , MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana […]
29. januára 2016

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18. 1. 2016 Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,20 h Prítomní Mgr. Eva Hrončová, Ing. […]
9. novembra 2015

Zápisnica č. 9 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 2. 11. 2015

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 17,30 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová, Mgr. Roman Brhlík Neprítomní: MUDr. Radovan Junas, MUDr. Dana Blahyjová, Sekretárka […]