Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

3. apríla 2013

Zápisnica č. 4/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 21.03.2013

Zápisnica č. 4/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 21.03.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 19,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. […]
5. marca 2013

Zápisnica č. 3/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 3/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 28.02.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: – […]
12. februára 2013

Zápisnica č. 2/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 31.01.2013

Zápisnica č. 2/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 31.01.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: – […]
4. februára 2013

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 10.01.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. […]
8. januára 2013

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 13.12.2012 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. […]
26. novembra 2012

Zápisnica č. 15 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 15.11.2012

Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. Lujza Pračková, Mgr. Božena Schniererová Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program: 1.) Úvod 2.) […]
7. novembra 2012

Zápisnica č. 14 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 29.10.2012

Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 19,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program: 1.) Úvod 2.) Komunitný plán 3.) Rôzne 1.) Úvod Na […]
6. novembra 2012

Zápisnica č. 13 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 18.10.2012

Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 19,15 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. Lujza Pračková Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program: 1.) Úvod 2.) Prejednanie došlých žiadostí […]