Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

8. júla 2013

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 7 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 20.06.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: MUDr. […]
21. júna 2013

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 23.05.2013

Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 23.05.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. […]
29. apríla 2013

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 25.04.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Sekretárka komisie: […]
3. apríla 2013

Zápisnica č. 4/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 21.03.2013

Zápisnica č. 4/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 21.03.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 19,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. […]
5. marca 2013

Zápisnica č. 3/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 3/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 28.02.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: – […]
12. februára 2013

Zápisnica č. 2/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 31.01.2013

Zápisnica č. 2/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 31.01.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: – […]
4. februára 2013

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 10.01.2013 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 17,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. […]
8. januára 2013

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 16 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky zo dňa 13.12.2012 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. […]