Home » Archives by category » Zápisnice komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky (Page 7)

ZÁPISNICA č. 6 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky (ďalej „ komisia SZB“) zo dňa 29.03.2012 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 18,00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Ing. Janka Volková, Mgr. Lujza Pračková Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program: 1.) Úvod 2.) Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3.) […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky (ďalej „komisia SZB“) zo dňa 01.03.2012 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 19,00 hod. Prítomní všetci členovia komisie. Neprítomní: – Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program: 1.) Úvod 2.) Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3.) Pridelenie uvoľnených bytov 4.) Prejednanie došlých žiadostí – […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 4 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 09.02.2012. Začiatok zasadnutia komisie: 17,00 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Ing. Janka Volková, MUDr. Stankovianska Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program: 1.) Úvod 2.) Pomoc občanom v nepriaznivých poveternostných podmienkach 1.) Úvod Na úvod Ing. Popová privítala prítomných, […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 02.02.2012. Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Ing. Janka Volková Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program: 1.) Úvod 2.) Prejednanie došlých žiadostí – bytová agenda 3.) Pridelenie uvoľnených bytov 4.) Prejednanie došlých žiadostí – sociálna […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 2 zo zasadnutia mimoriadnej komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 19.01.2012 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: 17,15 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: Mgr. Schniererová Mgr. Pračková sa zúčastnila ½ komisie Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová – neprítomná Program: 1.) Úvod 2.) Komunitný plán sociálnych služieb – pripomienkovanie 3.) […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …

Zápisnica č. 1 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 09.01.2012 Začiatok zasadnutia komisie: 15,15 hod. Ukončenie zasadnutia komisie: hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: MUDr. Stankovianska Sekretárka komisie: Ing. Lenka Reichlová Program: 1.) Charitný dom útočište 2.) Dopravná zdravotná služba 3.) Žiadosť o zapožičanie polohovateľnej postele 1.) Charitný dom útočište Na úvod […]

Print Friendly, PDF & Email
Čítať ďalej …