Centrum voľného času

Centrum voľného času je organizáciou pre deti, mládež, rodičov, starých rodičov a ostatných občanov, ktorí chcú zmysluplne využívať svoj voľný čas. Počas školského roka realizuje činnosti v záujmových útvaroch, organizujeme sútaže, kvízy, kurzy, turnaje a počas víkendov a prázdnin výlety, tábory a viacdňové pobyty.

Riaditeľ: Mgr. Peter Durbák
Adresa: Angyalova ulica 401/26, 967 01 Kremnica – budova ZŠ Angyalova
Telefón: +421/045/6744034, +421/0905594091
E-mailové kontakty na pracovníkov CVČ:
Peter Durbák: durbak.cvc@centrum.sk
Mário Hric: hric.cvc@centrum.sk
Jana Heribanová: heribanova.cvc@centrum.sk
Milan Miškóci: miskoci.cvc@centrum.sk

 

[pdf] Výročná správa 2012/2013  

[pdf] Výročná správa 2011/2012 

[pdf] Výročná správa 2010/2011 

[pdf] Výročná správa 2009/2010

[pdf] Výročná správa 2008/2009