Dochádzka poslancov vo volebnom období 2018 – 2022

 

 

Iveta

 Ceferová

Marián

Vojtko

Dušan

Privalinec

Martin

Kapšo

Janka

Volková

Viera

Vaská

Ondrej

Horváth

Martin

Novedomec

Alexander

Sekaj

Radovan

Junas

Tomáš

Heriban

6. 11.04.2019 U U U U N U U U U U U
5. 14.03.2019 U U N U U U U U N U U
4. 07.02.2019 U U U U U U U U N U U
3. 10.01.2019 U U U U U N N N U U U
2. 12.12.2018 U U U U U U U N U U N

1.

06.12.2018

U

U

U

U

U

 U

U

U

U

U

U

%

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 67 % 33% 100 % 100 % 67 %