Dochádzka poslancov vo volebnom období 2018 – 2022

 

Iveta

 Ceferová

Marián

Vojtko

Dušan

Privalinec

Martin

Kapšo

Janka

Volková

Viera

Vaská

Ondrej

Horváth

Martin

Novedomec

Alexander

Sekaj

Radovan

Junas

Tomáš

Heriban

                       
                       
                       

06.12.2018

U

U

U

U

U

 U

U

U

U

U

U

%

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email