Komisie mestského zastupiteľstva

Komisia

sociálna, zdravotná a bytovej politiky

Komisia

športu, školstva a mládeže

Komisia

kultúry a cestovného

ruchu

Komisia

ekonom., výstavby, ŽP a odpad.hos.

Komisia

dotačná

Predloženie materiálov Komisia mestských lesov   Mestské

Zastupiteľstvo

            22.01.2018  
15.01.2018 16.01.2018 17.01.2018 22.01.2018   01.02.2018 05.02.2018 08.02.2018
19.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 26.02.2018 07.03. 08.03.2018 12.03.2018 15.03.2018
19.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 26.03.2018   05.04.2018 09.04.2018 12.04.2018
            14.05.2018  
21.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 28.05.2018 06.06. 07.06.2018 11.06.2018 14.06.2018
            06.08.2018  
13.08.2018 14.08.2018 15.08.2018 20.08.2018 03.09. 30.08.2018 03.09.2018 06.09.2018
17.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 24.09.2018   04.10.2018 08.10.2018 11.10.2018
22.10.2018 23.10.2018 24.10.2018 29.10.2018   08.11.2018 12.11.2018 15.11.2018

 

Komisia pre posudzovanie konfliktu záujmov

Mgr. Ing. Martin Novodomec (KDH) – predseda
Mgr. Alexander Sekaj (NEKA)
Ing. Viera Vaská (SIEŤ)
Ing. Klára Popová (SMER – SD, SNS)
Iveta Ceferová (SDKÚ-DS)

Komisia mestských lesov

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík – predseda
Miloš Bíreš
MUDr. Dana Blahyjová
Iveta Ceferová
Mgr. Eva Hrončová
Bc. Martin Kapšo
Maroš Kraml
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Ing. Klára Popová
Mgr. Alexander Sekaj
Jaroslav Slašťan
Mgr. Klára Štroffeková
Ing. Viera Vaská
Ing. Marek Kurka

Komisia ekonomická, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Ing. Viera Vaská – predseda
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Ing. Marek Kurka
Ing. Tomáš Heriban
Maroš Kraml
RNDr. Zuzana Balážová
Bc. Martin Rusin
Ing. Peter Chren

Komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky

Mgr. Eva Hrončová – predseda
Iveta Ceferová
MUDr. Dana Blahyjová
MUDr. Radovan Junas
Mgr. Roman Brhlík
Ing. Lenka Reichlová

Komisia kultúry a cestovného ruchu

Bc. Martin Kapšo – predseda
Mgr. Ľuboš Kürthy
Ivana Uhríková
Iveta Ceferová
Mgr. Zdenko Gális
Miloš Bíreš
Mgr. Jozef Pacek

Komisia športu, školstva a mládeže

Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Miloš Bíreš
Bc. Martin Kapšo
Mgr. Peter Weiss
Mgr. Igor Kríž

Komisia dotačná

Mgr. Alexander Sekaj – predseda
Ing. Viera Vaská
Bc. Martin Kapšo
Mgr. Ing. Martin Novodomec
Mgr. Eva Hrončová

Komisia ZPOZ

Mgr. Klára Štroffeková – predseda
Mgr. Eva Hrončová Ing. Viera Vaská Ing. Klára Popová, Mgr. Margita Fodorová, Mgr. Igor Kríž, Dušan Privalinec, Mgr. Ľuba Ďurčová, Valéria Bulíčková, Ľubica Négerová, Petra Miková, JUDr. Margaréta Klimová, Mgr. Jana Borgulová, Mgr. Viera Krásna, Zuzana Fodorová, Mgr. Eva Kollárová, Mgr. Veronika Gašparíková, Mgr. art. Denisa Krajčovičová, Marko Plachetka, Mgr. Dana Kravecová, Mgr. Nikola Nižník, Marián Vojtko Dis. art., Marián Rúrik, Matilda Olbrichtová, Zuzana Lancková, Iveta Hromadová, Svetlana Šverhová, Richard Roth, Bc. Tomáš Cíger, Mgr. Jana Šumichrastová

Print Friendly, PDF & Email