Kremnické noviny

Kremnické noviny, informačný mesačník samosprávy mesta Kremnica, vychádzajú od roku 1991 a zadarmo ich dostáva do schránky každá domácnosť v meste. Vychádzajú v náklade 2500 kusov. Články, fotografie, námety posielajte na adresu noviny@kremnica.sk. Redakcia KN si vyhradzuje právo články krátiť, editovať, prípadne neuverejniť. Príspevky nie sú honorované.

Redakcia
Zodpovedný redaktor: Veronika Chrienová – noviny@kremnica.sk 
Jazykový redaktor: Hana Zlatošová, Ľuba Ďurčová

Štatút Kremnických novín: kliknite sem

Kremnické noviny 2019

Mesiac Uzávierka V schránkach
Január 21.1.2019 31.1.2019
Február 18.2.2019 28.2.2019
Marec 18.3.2019 29.3.2019
Apríl 15.4.2019 26.4.2019
Máj 20.5.2019 31.5.2019
Jún 17.6.2019 28.6.2019
Júl 15.7.2019 26.7.2019
August Noviny nevychádzajú
September 16.9.2019 27.9.2019
Október 21.10.2019 31.10.2019
November 18.11.2019 29.11.2019
December 9.12.2019 20.12.2019

 

 

Termíny uzávierok Kremnických novín v roku 2018
  Termín uzávierky V poštových schránkach
Január 15. 1.2018 26. 1.2018
Február 12. 2.2018 23. 2.2018
Marec 19. 3.2018 29. 3.2018
Apríl 16. 4.2018 27. 4.2018
Máj 21. 5.2018 31. 5.2018
Jún 18. 6.2018 29. 6.2018
Júl noviny nevychádzajú
August 20.8.2018 31.8.2018
September 17. 9.2018 28. 9.2018
Október 15. 10.2018 26. 10.2018
November 19. 11.2018 30. 11.2018
December 12. 12.2018 21. 12.2018