Kremnické noviny

Kremnické noviny, informačný mesačník samosprávy mesta Kremnica, vychádzajú od roku 1991 a zadarmo ich dostáva do schránky každá domácnosť v meste. Vychádzajú v náklade 2500 kusov. Články, fotografie, námety posielajte na adresu noviny@kremnica.sk. Redakcia KN si vyhradzuje právo články krátiť, editovať, prípadne neuverejniť. Príspevky nie sú honorované.

Redakcia
Zodpovedný redaktor: Veronika Chrienová – noviny@kremnica.sk 
Jazykový redaktor: Hana Zlatošová, Ľuba Ďurčová

Štatút Kremnických novín: kliknite sem

Termíny uzávierok Kremnických novín v roku 2018
  Termín uzávierky V poštových schránkach
Január 15. 1.2018 26. 1.2018
Február 12. 2.2018 23. 2.2018
Marec 19. 3.2018 29. 3.2018
Apríl 16. 4.2018 27. 4.2018
Máj 21. 5.2018 31. 5.2018
Jún 18. 6.2018 29. 6.2018
Júl noviny nevychádzajú
August 20.8.2018 31.8.2018
September 17. 9.2018 28. 9.2018
Október 15. 10.2018 26. 10.2018
November 19. 11.2018 30. 11.2018
December 12. 12.2018 21. 12.2018
Print Friendly, PDF & Email