Kremnické noviny

Kremnické noviny, informačný mesačník samosprávy mesta Kremnica, vychádzajú od roku 1991 a zadarmo ich dostáva do schránky každá domácnosť v meste. Vychádzajú v náklade 2500 kusov. Články, fotografie, námety posielajte na adresu noviny@kremnica.sk. Redakcia KN si vyhradzuje právo články krátiť, editovať, prípadne neuverejniť. Príspevky nie sú honorované.

Redakcia:Zodpovedný redaktor: Veronika Chrienová, jazykový redaktor: Hana Zlatošová, Ľuba Ďurčová

Štatút Kremnických novín: kliknite sem

Kontakt: noviny@kremnica.sk, 0908 296 312 Veronika Chrienová

Cenník inzercie v Kremnických novinách (uznesenie MsZ číslo 23/1102):
Celá strana: 400 €
1/2 strany: 200 €
1/4 strany: 100 €
1/8 strany: 50 €
1/16 strany: 25 €
Riadková inzercia: 0,20 €/slovo
Spomienka na zosnulého: 2,5 €
Oznam o úmrtí a poďakovanie po pohrebe sa nespoplatňujú.
Blahoželanie, jubileum, poďakovanie: 2,5 €
Vyhotovenie grafického návrhu: 10 €
Zľavy:
za čiernobielu inzerciu: 50 %
za opakovanie: mínus 10 % každé opakovanie

[pdf] Formáty inzercie

[pdf] Objednávkový formulár

Termíny uzávierok Kremnických novín v roku 2018
  Termín uzávierky V poštových schránkach
Január 15. 1.2018 26. 1.2018
Február 12. 2.2018 23. 2.2018
Marec 19. 3.2018 29. 3.2018
Apríl 16. 4.2018 27. 4.2018
Máj 21. 5.2018 31. 5.2018
Jún 18. 6.2018 29. 6.2018
Júl 16. 7.2018 27. 7.2018
August noviny nevychádzajú
September 17. 9.2018 28. 9.2018
Október 15. 10.2018 26. 10.2018
November 19. 11.2018 30. 11.2018
December 12. 12.2018 21. 12.2018
Print Friendly, PDF & Email