Kremnické noviny

Kremnické noviny, informačný mesačník samosprávy mesta Kremnica, vychádzajú od roku 1991 a zadarmo ich dostáva do schránky každá domácnosť v meste. Vychádzajú v náklade 2500 kusov. Články, fotografie, námety posielajte na adresu noviny@kremnica.sk. Redakcia KN si vyhradzuje právo články krátiť, editovať, prípadne neuverejniť. Príspevky nie sú honorované.

Redakcia:Zodpovedný redaktor: Veronika Chrienová, jazykový redaktor: Hana Zlatošová,

Štatút Kremnických novín: kliknite sem

Kontakt: noviny@kremnica.sk, 0908 296 312 Veronika Chrienová

Cenník inzercie v Kremnických novinách (uznesenie MsZ číslo 23/1102):
Celá strana: 400 €
1/2 strany: 200 €
1/4 strany: 100 €
1/8 strany: 50 €
1/16 strany: 25 €
Riadková inzercia: 0,20 €/slovo
Spomienka na zosnulého: 2,5 €
Oznam o úmrtí a poďakovanie po pohrebe sa nespoplatňujú.
Blahoželanie, jubileum, poďakovanie: 2,5 €
Vyhotovenie grafického návrhu: 10 €
Zľavy:
za čiernobielu inzerciu: 50 %
za opakovanie: mínus 10 % každé opakovanie

[pdf] Formáty inzercie

[pdf] Objednávkový formulár

Termíny uzávierok Kremnických novín v roku 2017
Termín uzávierky V poštových schránkach
Január 16. 1.2017 27. 1.2017
Február 13. 2.2017 24. 2.2017
Marec 20. 3.2017 31. 3.2017
Apríl 18. 4.2017 28. 4.2017
Máj 15. 5.2017 26. 5.2017
Jún 19. 6.2017 30. 6.2017
Júl 17. 7.2017 28. 7.2017
August noviny nevychádzajú
September 18. 9.2017 29. 9.2017
Október 16. 10.2017 27. 10.2017
November 20. 11.2017 30. 11.2017
December 11. 12.2017 22. 12.2017
Print Friendly, PDF & Email