Kultúra a voľný čas

Múzeá a expozície
Národná banka Slovenska – múzeum mincí a medailí Kremnica

Štefánikovo nám. 11/21

Líce a rub peňazí – peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
(numizmaticko-historická expozícia)
Štefánikovo nám. 10/19
Jún – september ut–ne 8.30–17.30 h
Október – máj ut–so 9–16.30 h

Múzeum mincí a medailí v Kremnici patrí medzi najstaršie na Slovensku. Roku 1890 ho založil archivár Pavol Križko ako vlastivedné múzeum. V roku 1976 sa vyprofilovalo na jedinečné špecializované pracovisko svojho druhu pre oblasť numizmatiky, vďaka čomu sa v r. 1994 stalo súčasťou národnej banky Slovenska. V zbierkovom fonde nechýbajú vzácne exponáty z oblasti numizmatiky, medailérstva, regionálnej histórie a výtvarného umenia – viac ako 90 tisíc predmetov.

Numizmaticko-historická expozícia líce a rub peňazí – peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska je inštalovaná na 5 podlažiach neskorogotického meštianskeho domu. V úvode sa návštevník zoznamuje s históriou mesta, dozvedá sa o založení mincovne kráľom Karolom Róbertom z Anjou, o najdôležitejších remeslách a cechoch, ale aj o každodennom živote mešťanov. Samostatná časť je venovaná vzácnym návštevám, akými boli návšteva cisára Františka lotrinského a jeho synov Jozefa a Leopolda. Dve podzemné podlažia expozície sú zamerané na dejiny baníctva a hutníctva v Kremnici. Autentickú atmosféru banského diela, reprezentovaného rôznymi typmi historických štôlní dopĺňajú exponáty súvisiace s prácou baníkov a hutníkov.

Najrozsiahlejšia časť expozície je venovaná dejinám peňazí na Slovensku. Možno tu spoznať rôzne typy platidiel používaných na našom území – od predmincových, keltských, rímskych alebo veľkomoravských, cez razby kremnickej mincovne až po súčasné bankovky a mince. Návštevník môže vidieť vzácne nálezy mincí, nástroje a raziace stroje, ale aj dobové rytiny, listiny, obrazy, rôzne predmety viac či menej spojené s peniazmi, ako sú peňaženky, pokladničky, šperky vytvorené z mincí a pod.
V podkroví sú prezentované dejiny medailí na Slovensku. V expozícii sú zastúpené kremnické medaily od renesancie až po súčasnosť. Pozoruhodná je zbierka medailí, vytvorených poprednými medailérmi na medzinárodnom sympóziu medailí, ktoré organizuje múzeum už od roku 1983.
Priestor pre komorné príležitostné výstavy výtvarníkov, najmä medailérov a sochárov, predstavuje výstavný kabinet numizmatickej expozície. Za expozíciu líce a rub peňazí – peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska získalo NBS – múzeum mincí a medailí ocenenie múzeum roka 2003.

Mestský hrad

Zámocké nám. 568/1
Jún – september ut–ne 8.30–17.30 h
Október – máj ut–ne 9–16.30 h

Jedinečnú expozíciu múzea predstavuje národná
Kultúrna pamiatka mestský hrad – komplex stredovekých stavieb zo 14. – 15. Stor., chránených dvojitým opevnením. Dominantou areálu je neskorogotický kostol sv. Kataríny, patrónky mesta, známy aj vďaka slávnym organovým koncertom. Zo staršieho obdobia pochádzajú drobné kamenné detaily stavby a gotická polychrómovaná plastika madony. Renesanciu reprezentuje časť zariadenia interiéru a najmä veža kostola, ktorá poskytuje veľkolepú vyhliadku na panorámu starobylého mesta a jeho okolia. Najstaršou architektonickou pamiatkou areálu aj mesta je karner zo začiatku 14. Stor. s osáriom (kostnicou). Mestský hrad bol po rozsiahlej obnove trvajúcej takmer dvadsať rokov sprístupnený verejnosti v r. 1996.  V tom  istom roku bola NBS – múzeu mincí a medailí udelená výročná cena časopisu pamiatky a múzeá za komplexný prístup k obnove a prezentácii mestského hradu v Kremnici.
Múzeum návštevníkovi mestského hradu ponúka aj umelecko-historické expozície: barokové plastiky v priestoroch radnice mestského hradu,  v severnej veži výstavy z archeologického výskumu hradu a obrana mesta, v malej hodinovej veži zas kremnické zvony a zvonolejári.
Múzeum pripravuje pre verejnosť rôzne kultúrne podujatia, ktorými sa snaží priblížiť návštevníkom bohatstvo ukryté vo svojich zbierkach pútavou formou. K už tradičným podujatiam patrí májová noc múzeí, organizovaná pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí. V letných mesiacoch sa návštevníci môžu tešiť na sériu nočných prehliadok letné noci múz. Pre milovníkov hudby sú určené koncerty rôznych žánrov (organová hudba, vážna hudba, džez) v kostole sv. Kataríny. Múzeum ponúka aj edukačné programy pre školy alebo tvorivé dielne pre deti.

Neskorogotický meštiansky dom

Štefánikovo nám. 32/38
Jún – september po–pi 8–17 h, so–ne 8.30–17 h
Október – máj po–pi 8–16 h

Neskorogotický meštiansky dom na námestí je miestom prezentácie bohatého zbierkového fondu múzea prostredníctvom dlhodobých výstav rôzneho zamerania. Pozoruhodný je aj samotný dom, postavený na úzkej stredovekej parcele, ktorá predurčila jeho nezvyčajné proporcie. Interiéry predstavujú neskororenesančnú meštiansku architektúru. Za výstavu cesty zberateľstva v umení 15.–18. Storočia s podtitulom verejné a súkromné zberateľstvo v Kremnici získalo MMM ocenenie Múzeum roka 2007.

Galéria

Štefánikovo nám. 33/40
Január – december po–pi 8–16 h

V susednom meštianskom dome na Štefánikovom námestí v galerijných priestoroch NBS-MMM sa konajú príležitostné výstavy výtvarného umenia. Svoju tvorbu tu prezentujú nielen kremnickí výtvarníci, resp. Umelci viac či menej spätí s mestom, ale aj autori z celého Slovenska a zahraničia. Pozoruhodná je tiež prehliadka samotného domu, najmä tzv. Zelenej izby s nástennými maľbami zo 16. Stor.

Kremnická mincovňa

Štefánikovo námestie 25/24
Po–pi (počas turistickej sezóny aj so a ne) o 9, 11 a 12:30 h, min. 5, max. 25 osôb na 1 exkurziu.
Prehliadka trvá cca 45 minút.

Kremnická mincovňa (dnes mincovňa Kremnica, š.p.) Už takmer sedem storočí nepretržite vyrába minciarske produkty, ktoré patria medzi svetovú špičku. Jej príbeh sa začal odvíjať 17. Novembra 1328, kedy uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou povýšil Kremnicu na slobodné kráľovské mesto a zároveň jej pridelil privilégium na prevádzkovanie mincovne. Najväčší rozmach výroby zaznamenala v 2. Polovici 18. Stor. V poslednej štvrtine 19. Stor. Sa stala jedinou mincovňou uhorského kráľovstva. Do začiatku 90. Rokov minulého storočia bola jediným výrobcom mincového obeživa pre Československo, od 1. Januára 1993 si túto úlohu plnila už v službách slovenskej republiky. V priebehu augusta až decembra 2008 vyrazila mincovňa Kremnica aj nové slovenské euromince – celkovo 500 mil. Kusov.
Produkcia mincovne nie je zameraná len na výrobu mincí a medailí. Široké portfólio produktov v najvyššej kvalite, podmienené špičkovým technologickým vybavením a vysokou profesionalitou zamestnancov, uspokojuje stovky zákazníkov ročne.
Expozícia mincovne Kremnica ponúka možnosť prezrieť si nielen zaujímavé exponáty v novo zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy, ale tiež jedinečnú prehliadku starej raziarne mincí. Zachovaný súbor historických raziacich strojov značky vulkan tvorí technickú pamiatku nadnárodnej kategórie. Návštevníci majú možnosť okrem prehliadky starej raziarne a ukážky razby žetónov prezrieť si výrobky od medailí z rôznych kovov, cez obehové mince krajín viacerých kontinentov až po vzácne pamätné mince z drahých kovov. Súčasťou prehliadky sú aj krátke filmy o histórii mincovne. Každý návštevník dostane k vstupenke žetón s motívom expozície a mincovne; zároveň si môže vyskúšať razbu žetónu na historickom raziacom stroji – balancieri. Od jesene 2008 sú verejnosti sprístupnené aj priestory novej raziarne, z ktorej vyšli prvé slovenské euromince. Návštevníci tak majú jedinečnú možnosť vidieť razenie mincí na moderných raziacich strojoch.

Slovenský olympijský výbor – Slovenské olympijské a športové múzeum

Stála expozícia dejín lyžovania na Slovensku
Štefánikovo nám. 14
967 01 Kremnica
Otváracie hodiny:
Piatok – Nedeľa: 11.00 h – 15.00 h
V prípade záujmu o návštevu v utorok – štvrtok (skupina nad 5 osôb) treba návštevu prihlásiť deň vopred na tel. č.: 02.44372427

V r. 2003 v spolupráci mesta Kremnica so slovenským združením telesnej kultúry (na ktoré bol z múzea mincí a medailí prevedený fond lyžovania) bola v priestoroch KIC sprístupnená expozícia dejín lyžovania na Slovensku. Stála expozícia pozostáva z dvoch častí – prvá časť je venovaná dejinám lyžovania na Slovensku so zameraním na športové lyžovanie a osobnosti slovenské lyžovania. K najvýznamnejším patria predmety olympionikov Daniela Šlachtu, Štefana Harvana, Rudolfa Čillíka, Anny Pasiarovej, Janky Gantnerovej, Radoslava Žideka, Martina Bajčičáka, Veroniky Zuzulovej či Ivana Bátoryho. Druhú časť tvorí výstava „Kremnica . slovenský Semmering“, ktorá približuje návštevníkom históriu lyžovania v Kremnici. Celá expozícia je doplnená ukážkami lyžiarskej výstroje a výzbroje.

Múzeum gýča

Štefánikovo nám. 14
1. Máj – 30. September ut, št, so a ne, v ostatných mesiacoch je múzeum prístupné len počas kultúrnych a športových akcií alebo na požiadanie skupín návštevníkov.

Múzeum gýča sídliace v bellovom dome je jedinou expozíciou tohto druhu v európe a vlastní zbierku viac ako 700 exponátov. Prevádzkovateľom je občianske združenie múzea gýča. Exponáty sú rozdelené do špecializovaných sekcií (sekcia hodín, poľovníctva, textilu, maliarstva, hudby, náboženstva, trpaslíkov, erotiky, …). Expozícia je ozvučená komentárom vo viacerých jazykoch. Môžete si tu zakúpiť rôzne štýlové (gýčové) pamiatkové predmety. Vyhľadávanou atrakciou je projekt gýč roka – každoročné vyhlasovanie naj gýčov z rôznych oblastí politického, spoločenského a kultúrneho života (v kategóriách politika, architektúra, hudba, literatúra, web, počin). Vyhlasovanie cien pripadá na 4. Júla, ktorý prevádzkovatelia múzea vyhlásili za deň nezávislosti od umenia.

Múzeum gýča v Kremnici je držiteľom slovenského rekordu v počte gýčov na jednom mieste.

 

Banské múzeum v štôlni Andrej

Banská cesta 803/27, areál šachty Ludovika
www.banske-muzeum.sk

Múzeum je otvorené celoročne.
Vstupy do podzemia sú organizované v časoch:
Pondelok: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 h
Utorok: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 h
Streda: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 h
Štvrtok: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 h
Piatok: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00 h
Sobota: 13.00, 15.00 hod. (od 01.07. do 31.08. vstup aj o 11.00 h)
Nedeľa: 13.00, 15.00 hod. (od 01.07. do 31.08. vstup aj o 11.00 h)
Sviatky: 13.00, 15.00 h

Múzeum dokumentuje históriu i súčasnosť ložiska zlata a prácu baníkov v rôznych obdobiach. Viac ako 60-minútová prechádzka podzemím priblíži návštevníkom ťažkú prácu baníkov od 16. Storočia až po nedávnu minulosť. Expozícia sa nachádza na banskej ceste, blízko areálu šachty Ludovika, v bývalej prieskumnej štôlni Andrej z roku 1982. Okolo areálu vedie trasa náučného chodníka „po stopách banskej činnosti“ a cyklotrasa smerujúca do obce kremnické bane.

Štôlňa poskytuje turistom možnosť navštíviť malú časť kremnického podzemia, kde sa tvorila slávna banícka história. Prechádzka podzemím ponúka možnosť zažiť atmosféru starých banských diel. Návštevník sa tu počas prehliadky oboznamuje s prácou baníkov v čase razenia Andrej štôlne a postupne prechádza pracoviskami z rôznych období, až sa ocitne v 16. Storočí. Pohľad na ligotavé zlatinky v kremennej žilke a dojem „absolútnej tmy“ umocňuje tento nezvyčajný zážitok v kremnickom podzemí. Zdar boh!

 

Kino, divadlo

Občianske združenie 1115, prevádzkovateľ kina AKROPOLA, si kladie za svoj cieľ jednoúčelovú budovu kina premeniť na multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor. Kino AKROPOLA spolupracuje so všetkými distribučnými spoločnosťami a každý mesiac sa snaží ponúknuť širokú škálu filmových žánrov. Filmový klub 1115 je registrovaný Asociáciou Slovenských Filmových Klubov a nadväzuje na tradíciu klubu náročného diváka, ktorý bol v Kremnici založený v roku 1978.

Kremnické divadlo v podzemí založili študenti Gymnázia v Kremnici 17. 11. 1973 ako Divadielko malých javiskových foriem, aby zabávali svojich spolužiakov jednoduchými scénkami, pesničkami a tancom. Po generačnej obmene sa pôvodne študentské  Divadielko „G“ začalo profilovať ako autorské kabaretné divadlo s vlastnými komédiami a tímovou réžiou. V roku 1979 získalo domovskú scénu v Klube mladých Labyrint, vtedy zmenilo aj názov na „Divadlo v podzemí“. V rokoch 1978-1984 sa pravidelne zúčastňovalo okresných, krajských, celoslovenských a celoštátnych súťaží a klubovej tvorby, na ktorých získalo niekoľko víťazstiev a viacero individuálnych ocenení. V roku 1985 sa zúčastnilo medzinárodného divadelného festivalu v Karlsruhe (SRN). V rokoch 1984-1990 malo KDvP svoju stálu scénu v Divadle hudby na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici. Tu uvádzalo svoje Kabaretné večery a pozývalo hostí a divadlá. O dva roky neskôr divadlo svoju činnosť profesionalizovalo prostredníctvom umeleckej agentúry Slovkoncert. V rokoch 1987-1990 spolupracovalo s režisérom brnianskeho Divadla na provázku Petrom Scherhauferom. Po nežnej revolúcii  divadlo svoju činnosť prerušilo. Po 20 rokoch ju obnovili jeho traja bývalí členovia Anton Brčka, Ján Fakla a Roman Vykysalý, ktorí v máji 2010 založili neziskovú organizáciu KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n. o.

 

Knižnica Jána Kollára

Slobodné kráľovské banské mesto mala v minulosti veľmi bohatý a mnohotvárny spolkový život. Boli to spolky s cieľmi kultúrnymi, spoločenskými, dobročinnými a športovými. Od roku 1925 začala vyvíjať svoje kultúrne aktivity najmä Mestská verejná knižnica Jána Kollára , ktorá sa postupom času, dejinných a spoločenských udalostí pretvorila na dnešnú Knižnicu Jána Kollára v Kremnici. Ján Kollár (1793-1852) básnik, filológ, archeológ, ideológ slovanskej vzájomnosti. 1806-1809 študoval na nižšom gymnáziu v Kremnici. Jeho meno niesla vo svojom názve aj prvá verejná knižnica v Kremnici. Knižnica dnes je univerzálna verejná kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc v rozsahu svojho územného pôsobenia. Plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Kremnica a regionálnej knižnice pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Chorus Cremniciensis

Chrámový miešaný spevácky zbor v Kremnici, sa formuje od roku 1992, kedy vznikol na podnet farského úradu v Kremnici. Jeho zakladateľom a dlhoročným dirigentom bol Ing.Karol Samuelčík, ktorý svoj post dirigenta odovzdal dnešnej dirigentke, Mgr. Jane Šumichrastovej, v roku 1998. Zbor pracuje od svojho vzniku pod záštitou Rímsko-katolíckeho farského úradu v Kremnici za výraznej morálnej podpory kremnických kňazov. Amatérsky miešaný spevácky zbor má dnes do 30 aktívnych členov. Repertoár tvoria prevažne sakrálne skladby rôznych hudobných období a rôznych hudobných skladateľov. Chorus Cremniciensis má za sebou mnoho vystúpení na slávnostných svätých omšiach v Kremnici aj iných mestách a obciach, koncertné vystúpenia doma i v zahraničí, ocenenia z domácich i medzinárodných súťažných festivalov. Najvyšším ocenením zboru je 2.miesto v bronzovom pásme z prestížneho medzinárodného festivalu „Svátky písní“ v Olomouci. K najvzácnejším udalostiam v živote zboru patrí spoluúčinkovanie zboru na slávnostnej svätej omši v Banskej Bystrici pri návšteve Sv.Otca Jána Pavla II. Viac…