Mestská školská rada

Členovia Mestskej školskej rady:

Za riaditeľov škôl:

Mgr. Art. Marek Žufka – predseda

Ing. Mgr. Mária Slašťanová – zástupkyňa predsedu

Mgr. Monika Golhová

Mgr. Igor Kríž

Za rodičov

Bc. Lenka Balážová

Radka Brhlíková

Za rady škôl

Eleonóra Čechová

Jana Heribanová

Mgr. Ida Kuzmická

Za zriaďovateľa

Ing. Tomáš Heriban

DiS. art. Marián Vojtko

Print Friendly, PDF & Email