27. Kremnický jarmok – Cechové hody Kremnické

Kedy:
21. júl 2017 @ 9:00
2017-07-21T09:00:00+02:00
2017-07-21T09:15:00+02:00

 

Aktuálna informácia :
Oznamujeme záujemcom o predaj na Kremnickom jarmoku, že kapacita miest na Námestí SNP a Ulici J. Horvátha je naplnená. Posledné voľné predajné miesta sú už len v zóne B na Štefánikovom námestí vo vrchnej časti pozdĺž chodníka pred Múzeom mincí a medailí.


27. Kremnický jarmok sa uskutoční v piatok 21. júla 2017 v centre mesta na Štefánikovom námestí, Námestí SNP a Ulici Jula Horvátha.

Kontakt – predajcovia: Svetlana Šverhová, svetlana.sverhova@kremnica.sk, telefón: 0910 998 836, 0915 805 359

 Žiadosť o pridelenie predajného miesta

 

SADZBA DANE ZA ZÁBER VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA KREMNICKOM JARMOKU

Mesto Kremnica určuje zóny a sadzbu dane za záber verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Zóna A – dolná časť Štefánikovho námestia od budovy Mincovne Kremnica, š. p. po dolnú bránu a Námestie SNP

Stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ………………………………   4 € / m2/ deň

Zóna B – ostatná časť Štefánikovho námestie okrem zóny A

Stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ……………………………… 3 € / m2/ deň

Zóna C – Ulica Jána Kollára, Zámocké námestie, Dolná ulica, Ulica Jula Horvátha, Ulica Pavla Križku

Stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ……………………………… 2 € / m2/ deň

Gastro zóna – pod hradbami, resp. od autobusovej stanice po Námestie SNP

Stánok, auto ………………………………………………………………………………….   5 € / m2/ deň

Mini gastro (ponúka len jeden sortiment) – umiestnenie podľa pokynov a možností usporiadateľa

Stánok, auto  ………………………………………………………………………………….   5 € / m2/ deň

 

UPOZORNENIE

 

Organizátor si vyhradzuje právo výberu predajcu na jarmoku.

Organizátor rozhoduje o pridelení predajného miesta, nikto nemá právo nárokovať si pridelenie akéhokoľvek miesta.

Remeselníci sú oslobodení od platby dane.

 

 

 

Print Friendly

Pridaj komentár