27. Kremnický jarmok – Cechové hody Kremnické

Kedy:
21. júl 2017 @ 9:00
2017-07-21T09:00:00+02:00
2017-07-21T09:15:00+02:00

 

Aktuálna informácia:
Oznamujeme záujemcom o predaj, že kapacita predajných miest na Kremnickom jarmoku je naplnená a nové žiadosti sa už neprijímajú.

Predajcom, ktorí sú zaevidovaní medzi remeselníkmi, budú povolenia na predaj posielané mailom. V prípade, že predajca neuviedol v žiadosti svoju mailovú adresu, dostane povolenie v deň príchodu na jarmok.

Organizačná služba bude na Námestí SNP a na Štefánikovom námestí od 6.30 hod. Predajcovia, ktorí prídu skôr budú vybavení až od tohto času. Veľké smerové šípky s nápisom Kremnický jarmok budú predajcov včas navigovať na ich predajné miesta podľa lokality (smer Štefánikovo námestie alebo smer Námestie SNP a Ul. J. Horvátha). Organizačná služba pri vstupoch na námestia vpustí len predajcov, ktorí sú zaevidovaní a splnili všetky podmienky pre vydanie povolenia na predaj. Pre predajcov, ktorí povolenie nedostali, v deň jarmoku získať a zaplatiť za prípadné “uvoľnené” predajné miesto nebude možné.

Ďakujeme za porozumenie a všetkým účastníkom Kremnického jarmoku prajeme šťastnú cestu do Kremnice.

Bližšie informácie: Svetlana Šverhová, 0915 805 359, 0910 998 836


27. Kremnický jarmok sa uskutoční v piatok 21. júla 2017 v centre mesta na Štefánikovom námestí, Námestí SNP a Ulici Jula Horvátha.

Kontakt – predajcovia: Svetlana Šverhová, svetlana.sverhova@kremnica.sk, telefón: 0910 998 836, 0915 805 359

 Žiadosť o pridelenie predajného miesta

 

SADZBA DANE ZA ZÁBER VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA NA KREMNICKOM JARMOKU

Mesto Kremnica určuje zóny a sadzbu dane za záber verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Zóna A – dolná časť Štefánikovho námestia od budovy Mincovne Kremnica, š. p. po dolnú bránu a Námestie SNP

Stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ………………………………   4 € / m2/ deň

Zóna B – ostatná časť Štefánikovho námestie okrem zóny A

Stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ……………………………… 3 € / m2/ deň

Zóna C – Ulica Jána Kollára, Zámocké námestie, Dolná ulica, Ulica Jula Horvátha, Ulica Pavla Križku

Stánok, auto, priľahlá plocha s vystaveným tovarom ……………………………… 2 € / m2/ deň

Gastro zóna – pod hradbami, resp. od autobusovej stanice po Námestie SNP

Stánok, auto ………………………………………………………………………………….   5 € / m2/ deň

Mini gastro (ponúka len jeden sortiment) – umiestnenie podľa pokynov a možností usporiadateľa

Stánok, auto  ………………………………………………………………………………….   5 € / m2/ deň

 

UPOZORNENIE

 

Organizátor si vyhradzuje právo výberu predajcu na jarmoku.

Organizátor rozhoduje o pridelení predajného miesta, nikto nemá právo nárokovať si pridelenie akéhokoľvek miesta.

Remeselníci sú oslobodení od platby dane.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Pridaj komentár