Verejné obstarávanie – archív

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 eur v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov
Číslo zákazky / objednívky  Predmet zákazky Hodnota zákazky
v € s DPH 
Identifikácia úspešného uchádzača 
IV. štvrťrok 2013 – Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000 € podľa § 91 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o0879g Oprava chodníka pri budove č. 67 Ul. J. Horvátha  v Kremnici 6 277,85 EUROVIA, a.s., Cabajská 10, Nitra
o0925g Projekčná činnosť na akcii „Komplexná obnova – rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici – zmena PD“ 1 600,00 Ing. Jana Jedináková, Letná 45, Košice
z0504g Oprava chodníka a spevnenej plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici 8 625,41 EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, Košice
z0535g Odstránenie hospodárskej budovy pri Zechenterovom dome v Kremnici na Ulici Pavla Križku, na pozemku KN-C 950/1 6 609,80 effe, s.r.o., Dolná 83/34, Kremnica
Odborné prehliadky a odborné skúšky vonkajšieho systému ochrany pred bleskom, elektrickej inštalácie v objektoch v správe MsBP 1 836,80 Ján Weiss, Horná Ves 52, Kremnica
Sekcionálna garážová brána, Poliklinika, Dolná 49/21, Kremnica 2 327,36 ELBA, a.s., ČSA 264/58, Kremnica
Dodávka a montáž plastových okien a príslušenstva Poliklinika, Dolná 49/21, Kremnica 2 395,45 Ing. arch. Marián Grom, Sládkovičova 713/1,   Nitrianske Pravno
III. štvrťrok 2013 – Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000 € podľa § 91 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0765g Betón 1 300,00 Ladce Betón s.r.o. Ladomerská Vieska
0779g Štrk 1 500,00 Branislav Králik Kremnica
0802g GO motora – Zetor 1 460,00 WIX-M. Pajtáš – Veľká Lúka
0797g Betón 2 000,00 Ladce Betón s.r.o. Ladomerská Vieska
0818g Zhotovenie dokumentácie 1 374,00 INJEKTA s.r.o. Žilina
0755g Sklolaminátové kontajnery 1 370,00 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
o0783g Odborné arboristické ošetrenie vybraných stromov v intraviláne mesta Kremnica 1 970,00 Ing. Marcel Trnovský, Bernolákova ulica 25, Bánovce nad Bebravou
o0699g Súčasti uniforiem 1 578,72 Stanislava Kollárová, Krátka 3078/4, Levice
z0474g Obnova exteriérového schodiska a priľahlých spevnených plôch na Štefánikovom námestí 13 514,41 Rastislav Luther Obchodná realizačná firma LUTHER, Dolná 50/23, Kremnica
z0484g Reštaurovanie vchodových dverí objektu Mestského kultúrneho strediska 3 080,00 GryfArt, s.r.o., Dolná Ves 33, Kremnica
II. štvrťrok 2013
0689g Palivové drevo 1 900,00 Mestské lesy Kremnica
0724g Obaľovaná asfaltová zmes 2 000,00 Slovakia s.r.o. Bzenica
z0414g-KZ Nákup osobného motorového vozidla 12 865,83 Autoprofit s.r.o., Šalská 743/2, Galanta
o0728g Oceľové madlá v MsKS 1 731,50 Juraj Friml, Ulica Jula Horvátha 955/96, Kremnica
I. štvrťrok 2013
o0561g Oprava multifunkčného zariadenia Minolta C253 1560 ,00 TOPICO s.r.o,  Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
0543g Dodávka štrku frakcie 4-8 mm 1 000,00 Sokolec s.r.o  Bzenica
0550g Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 10 000,00 SITA Slovensko a.s Bratislava
0622g Monitoring vôd a skládkových plynov 3 164,40 HGS-hydrogeservis Žilina
0611g Nákup sklolaminátových kontajnerov 2 000,00 TOPICA Slovakia s.r.o
0550g Odvoz a uloženie komunálneho odpadu 10 000,00 SITA Slovensko, a.s. Bratislava
z0388g Spracovanie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta Kremnica 3 120,00 ARKA – architektonická kancelária, Košice, Zvonárska ulica 23, Košice
IV. štvrťrok 2012
14/2012 Očistenie a zakonzervovanie krížov 1 196 Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
Ulica P. Križku 360/4
Kremnica
13/2012 Aktualizácia projektovej dokumentácie  a rozpočtu – časť zdravotechnika, stavebná časť
„Prestavba bytového domu, Dolná ulica 62/47 Kremnica“
1 500 Ing. Jana Jedináková,
Letná 45,
Košice
12/2012 Oprava rozvodnej skrine v objekte Mestského kultúrneho strediska, Ulica Pavla Križku 391/6 v Kremnici 1 045,47 Tatár Lukáš,
Hviezdoslavova 281/30
Žiar nad Hronom
13/2012 ZoD Reštaurovanie schodov v exteriéri objektu fary na Štefánikovom námestí v Kremnici 12 000 € Restauro TRACCO, s.r.o.,
Piata ul. 3
Bratislava
11/2012
MsBP
Drevené eurookná a vchodové dvere – ÚPSVaR, Dolná 95/85, Kremnica – čiastočná úhrada 1 987,82 Igor Danaj, 032 12 Dúbrava 49
12/2012
MsBP
Vypracovanie energetického certifikátu a projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy Poliklinika, Dolná 49/21, ČSA 265/60 4 284 Vyregulovanie.sk spol. s r.o.
1. Mája 1962/111
031 01  Liptovský Mikuláš
14/2012
MsBP
Materiál na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Poliklinika, Dolná 49/21 2 492,90 TZB-Market, s.r.o.
Levická 7,  949 01  Nitra
15/2012
MsBP
Materiál na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Poliklinika, Dolná 49/21 2 569,99 Vyregulovanie.sk spol. s r.o.
1. Mája 1962/111
031 01  Liptovský Mikuláš
o0441g Svietidlá Modus – 10 ks 1 187,48 TOMLUX s.r.o. Nové Zámky
o0452g Vodný chladič na Ladog 1 375,10 ERO SATURN s.r.o.
o0472g Generálna oprava motora – DH1112 1 100,00 Poľnohospodárske družstvo Mag
o0500g Oporný múr na Ul. Zlatá 14 862,00 Bc. Ján Šipoš ST INEX Kremnica
o0540g Zhŕňovacia radlica SPROHI 3000 3 360,00 Marian Šupa
III. štvrťrok 2012
P-1876 Drevené eurookná a vchodové dvere – čiastočná úhrada 1 700 Igor Danaj, 032 12  Dubrava 49
12912/2 Plastové okná bielej farby 2 109,13 Effe, s.r.o., Dolná 83/34,  967 01  Kremnica
2/2012 Drevené eurookná 2 373,37 Igor Danaj, 032 12  Dubrava 49
5/2012 Dodávka a montáž PVC krytiny 5 466,42 JT – nábytok, s.r.o., Turček 274, 038 48  Turček
6/2012 Eurookná 5 151,02 Anton Turčan, S. Chalupku 312/10, 967 01  Kremnica
o0345g Zhotovenie elekt. Prípojky – Zámocké nám. 2 279,00 Marek Králik MAT/MAR, Kremnica
o0378g Stavebný materiál na oporný múr, Ul. ČSA 1 160,00 Karol Mazúr, KAMI, Kremnica
2/2012 Hydraulický záves na traktor 1 100,00 Ing. Jozef Jašo, Hruštín
10/2012 Dodávka a montáž drevených prahov do budovy MsKS v Kremnici 1 250,00 JT – nábytok, s.r.o., Turček 274, 038 48  Turček
11/2012 Aktualizácia projektovej dokumentácie – elektroinštalácia a statika pre stavbu  „Prestavba bytového domu, Dolná ulica 62/47, Kremnica“ 2 000,00 Ing. Jana Jedináková, Letná 45, Košice
678/2012 Oprava spevnenej plochy pri Dome smútku v Kremnici 14 993,34 Effe, s.r.o., Dolná 83/34, 967 01  Kremnica
808/2012 Vypracovanie 1. Časti realizačnej projektovej dokumentácie Zechenterovej záhrady 3 999,60 Štúdio – 21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13, Bratislava

1/2012

MsPo

Rozširovanie kamerového systému v meste Kremnica 5 438,00 Tekoz, s.r.o.Žiar nad Hronom
II. štvrťrok 2012
06/2012 Realizácia stabilizačných redukcií korún 3ks líp na Ulici ČSA v Kremnici 1 200,00 Ing. Marcel Trnovský, Bernolákova 25,
957 01  Bánovce nad Bebravou
o0268g Kontajner – 2 ks 1 213,00 Mevako, Rožňava
o0310g Pneumatika – 6 ks ZH575BE 1 049,00 Pneuservis – Rajter s.r.o., Kremnica
o0236g Školenie zamestnancov pre obsluhu stavebných strojov 1 535,00 Ing. Sokol Ivan INPEKO
7/2012 Dodávka a montáž obojstranného pútača 1 000,00 Peter Bazelides – BAZOKOV, S. Chalupku 296/43, 967 01  Kremnica
I. štvrťrok 2012
1/2012 Výmena kotla za 23 MOV 1 585,36 TERS systém, spol. s.r.o.
2/2012 Drevené eurookná 2 300,00 Danaj, Igor Danaj, 032 12 Dúbrava
3/2012 Plastové okná 1 349,10 Effe, s.r.o. Kremnica
o0184g Monitoring vôd a skládkových plynov 3 170,00 RNDr. Zdenek Potyš HGS-hydro
o0182g Výmena listového pera ZH461BC 1 380,00 Prvá dopravno-mechanizačná
o0181g Výmena filtrov, oleja, zrkadla 1 400,00 Prvá dopravno-mechanizačná
o0168g Zimná údržba 1 796,00 Effe, s.r.o. Kremnica
o0109g Náhradné diely pre mot. vozidlá na rok 2012 3 000,00 ICEL – združenie Žiar nad Hronom
o0106g Palivové drevo – 50 m3 1 800,00 Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
o0105g Elektro materiál na rok 2012 2 300,00 Daniel Friebert, Kremnica
01/2012 TS Likvidácia nebezpečného odpadu 1 125,10 DETOX, s.r.o., Banská Bystrica
IV. štvrťrok 2011
05/12/2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov, Kremnica 15 764,00 Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen
27/2011 Oprava odkvapovej hrany strechy a osadenie nového zvodu na objekte Radnica, Kremnica 1 000,00 Jaroslav Drozd – JARDO, Matunákova 380/8,
Kremnica
28/2011 Oprava 36 ks interiérových dverí v objekte MsKS, Ul. P. Križku 1 440,00 Ján Schwarz ml., Štefánikovo nám. 16/6, Kremnica
3/2011 Dodávka a montáž PVC krytiny 6 744,62 JT – nábytok, s.r.o. Turček 274, Turček
4/2011 Dodávka a montáž PVC krytiny 1 264,06 JT – nábytok, s.r.o. Turček 274, Turček
5/2011 Dodávka a montáž PVC krytiny 3 642,73 JT – nábytok, s.r.o. Turček 274, Turček
III. štvrťrok 2011   
01/2011 Odvodnenie povrchovej vody a prameňa – Ul. Sama Chalupk 2 593,39 Effe, s.r.o., Dolná 83/34,  967 01  Kremnica
02/2011 Arboritstické práce na Ulici ČSA v Kremnici „Lipová alej v Kremnici“ 2 200,00 Ing. Marcel Trnovský, Sagarmatha Co.
Bernolákova 25, 957 01  Bánovce nad Bebravou
II. štvrťrok 2011
01/2011 Dodávka a montáž detského ihriska 4 810,49 KUPAS, s.r.o.,  013 24  Svinná 73
02/2011 Odvodnenie povrchovej vody a prameňa – Ul. J. Horvátha 903/36 2 246,39 Effe, s.r.o., Dolná 83/34,  967 01  Kremnica
03/2011 Monitoring vôd a skládkových plynov – Skládka Ovčín 3 164,40 RNDr. Zdeněk Potyš, HGS – hydrogeoservis,Platanova 3229/23,  010 07  Žilina
04/2011 Montáž a dodávka bezpečnostných sietí 3 739,63 BVH spol. s.r.o., Ul. Stavbárov 21,  971 01  Prievidza