Zdravotníctvo

Pohotovosť

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v Kremnici bola 1. 6. 2015 zrušená. Občanom je k dispozícii LSPP v Žiari nad Hronom každý pracovný deň, sviatky a víkendy.

LSPP pre deti a dorast – miesto výkonu: suterén Polikliniky v Žiari nad Hronom
Pondelok – piatok: 15.30 – 7.00 hod.
Sobota,nedeľa a dni pracovného voľna: 7.00 -7.00 hod. nasledujúceho dňa.
Telefónne číslo: 045/670 9130

LSPP pre dospelých – miesto výkonu: suterén polikliniky v Žiari nad Hronom
Pondelok – piatok 15.30 – 7.00 hod.
Sobota, nedeľa, dni pracovného voľna: 7.00 – 7.00 hod. nasledujúceho dňa.
Telefónne číslo: 045/670 9955

Stomatologická pohotovosť je najbližšie vo Zvolene – Lieskovská cesta 2298/4
Pondelok – piatok: 15.00 – 18.00 hod.
Sobota, nedeľa, dni pracovného voľna 8.00 – 13.00 hod.
Telefónne číslo: 045/533 1300

Ambulancie všeobecných lekárov
Ambulancia všeobecného lekára KREMZDRAV, s.r.o.
Lekár: MUDr. Dana Blahyjová
Sestra: Ľuba Mališová
Pondelok: 06.30 13.30 hod
Utorok: 06.30 15,30 hod
Streda: 06.30 12.30 hod
Štvrtok: 06.30 12.30 hod – návšt. služba: 13.00-15.00
Piatok: 06.30 12.30 hod.
Odber krvi 06.30-7.00 na objednanie
Prestávka na obed: 12.30 – 13.00 hod.
Tel. 045/6744834

 

Ambulancia všeobecného lekára VADEMECUM, s.r.o.
Lekár: MUDr. Viliam Višňovský
Sestra: Zdenka Tokárová
Pondelok: 07.30 – 12.00 obed: 12.00-13.00 13.00 – 15.30 hod.
Utorok: 06.30   12.00 hod.
Streda: 06.30   12.00 hod.
Štvrtok: 06.30   12.00 hod.
Piatok: 06.30   12.00 hod.
Utorok – piatok od 13.00 do 14.30 hod. administratíva, návštevná služba
Tel. 045/6744 225

 

Všeobecná ambulancia pre dospelých
Lekár: MUDr. Ivan Palúch
Sestra: Zuzana Víceová
Pondelok: 07.00 12.00 hod
Utorok: 07.00 12.00 hod
Streda: 07.00 12.00 hod
Štvrtok: 09.00 12.00 hod – 13.00 – 15.30 hod.
Piatok: 07.00 12.00 hod.
Prestávka na obed: 12.00 – 13.00 hod.
Interné ambulancie
KREMZDRAV, s.r.o.
Lekár: MUDr. Dana Blahyjová
Sestra: Ľuba Mališová
Pondelok: 13.30 15.00 hod
Streda: 13.30 15.00 hod
Piatok: 13.30 15.00 hod
Na vyšetrenie sa objednáva.
Tel. 045/6744 834

 

Interná ambulancia pre dospelých
Lekár: MUDr. Ivan Palúch
Sestra: Zuzana Víceová
Pondelok: 13.00 15.30 hod
Utorok: 13.00 15.30 hod
Piatok: 13.00 15.30 hod
Tel. 045/6742 122

 

ORL ambulancia
Lekár: MUDr. Edita Barnová
Sestra: Bc. Ružena Hrmová, Mária Štyriová
Pondelok: 15.00 18.00 hod
Streda: 15.00 18.00 hod
Tel. 045/6742 256
Denne ordinuje v Žiari nad Hronom od 07.00 – 14.00 hod.
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
KREMIENOK, s.r.o.    
Lekár: MUDr. Katarína Kvoriaková
Sestra: Marianna Žabková    
Pondelok: 06.30 15.00 hod
Utorok: 06.30 15.00 hod
Streda: 06.30 14.00 hod
Štvrtok: 06.30 11.30 hod
Piatok: 06.30 14.00 hod.
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.
Tel. 0911 465 685    telef.konzultácie medzi 11.00-12.00 hod.
Zubné  ambulancie
Zubná ambulancia      
Lekár: MUDr. Jana Draženská      
Sestra: Marta Mokrošová      
Pondelok: 07.30 14.00 hod  
Utorok: 11.00 17.45 hod obed 13.00 – 13.30 hod.
Streda: 07.30 14.00 hod  
Štvrtok: 07.30 14.00 hod  
Piatok: 07.30 12.00 hod  
Prestávka na obed: 12.00 – 13.00 hod.
Tel. 045/ 6744 860      

 

Zubná ambulancia    
Lekár: MUDr. Jozef Patsch
Sestra: Oľga Patschová    
Pondelok: 07.15 14.15 hod.
Utorok: 07.15 14.15 hod.
Streda: 07.15 14.15 hod.
Štvrtok: 07.15 14.15 hod.
Piatok: 07.15 12.00 hod.
Prestávka na obed: 11.45 – 12.30 hod.
Tel. 045/6744 885, 0905 210 219

 

Súkromná zubná ambulancia
Lekár: MUDr. Igor Račko      
Sestra: Daniela Repčoková      
Pondelok: 13.00 19.00 hod.  
Utorok: 7.30 12.00 hod. 13.00-17.00 hod.
Streda: 7.30 12.00 hod. 13.00-15.30 hod.
Štvrtok: 7.30 11.00 hod.  
Tel: 045/6744 037, 0905 440 151
Zubná technika
Laborantka: Jana Groschová, Bc. Zuzana Šurková
Pondelok: 07.00 15.00 hod.
Utorok: 07.00 15.00 hod.
Streda: 07.00 15.00 hod.
Štvrtok: 07.00 15.00 hod.
Piatok: 07.00 15.00 hod.
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.    
Gynekologická ambulancia
LAKME, s.r.o.    
Lekár: MUDr. Renáta Podobenová    
Pondelok: 07.30 15.00 hod.
Utorok: 07.30 14.30 hod.
Piatok: 07.30 14.00 hod
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.
Tel. 045/53 82 777, 0940 894 108
Chirurgická  ambulancia
Lekár: MUDr. Miroslava Stankovianska
Sestra: Tatiana Ihringová    
Pondelok: 07.30 14.00 hod.
Štvrtok: 07.30 14.00 hod.
Prestávka na obed: 12.30 – 13.00    
Tel. 0911 330 103    
Ambulancia fyziatrie,balneológie a liečebnej rehabilitácie
Lekár: MUDr. Miroslava Stankovianska
Sestra: Tatiana Ihringová    
Pondelok: 14.00 15.30 hod.
Štvrtok: 14.00 15.30 hod.
Diabetologická ambulancia
Lekár: MUDr. Zuzana Prachárová    
Sestra: Veronika Kušteková    
Piatok: 07.00 09.00 hod  odbery
diabetologické vyšetrenia každý nepárny piatok 07.00 15.30 hod
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.    
Tel. 045/6790 933    
Rehabilitácia
Sestra: Jarmila Straková, Mgr. Diana Antonyová
Pondelok: 07.00 15.00 hod.
Utorok: 07.00 15.00 hod.
Streda: 07.00 15.00 hod.
Štvrtok: 07.00 15.00 hod.
Piatok: 07.00 13.00 hod
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.    
Neurologická ambulancia
NEUROLOCUS, s.r.o.    
Lekár: MUDr. Soňa Liptáková PhD.
Pondelok: 12.00 18.00 hod.
Utorok: 07.00 14.00 hod.
Streda: 07.00 14.00 hod.
Štvrtok: 07.00 14.00 hod.
Piatok: 07.00 14.00 hod.
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.
Tel. 0907 473 013    
Kožná ambulancia
Lekár: MUDr. Markéta Smolárová    
Pondelok: 07.00 11.00 hod.
Streda: 07.00 11.30 hod.
Štvrtok: 07.00 12.00 hod.
Tel. 045/6743 530    
Lekárne
  • Lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica, Tel.: 045 / 321 44 13, E-mail: drmax-kr1@drmax.sk
  • Lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica, Tel.: 045 / 539 32 08, E.mail: simon.beno@lekarenrecept.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (ďalej len DD a DSS) Kremnica je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom (ďalej BBSK) ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Nachádza sa v krásnej podhorskej oblasti na okraji mesta Kremnica. Poskytujeme celoročný pobyt pre 34 prijímateľov sociálnych služieb (obyvateľov). Prispôsobujeme ich  individuálnym potrebám fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadení pre seniorov (kedysi domov dôchodcov)  a fyzických osôb s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb. Viac…

Opatrovateľská služba

Mesto Kremnica poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách opatrovateľskú službu občanom mesta. Je to terénna forma sociálnej služby v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom v Kremnici, v jeho domácnosti.
Mesto Kremnica zamestnáva 6 opatrovateliek, ktoré pracujú v pracovných dňoch, pondelok až piatok, v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. (podľa úväzku opatrovateľky). Sociálna služba sa poskytuje formou úkonov, ktoré opatrovateľky vykonávajú v domácnosti občana.
Sú to úkony ako napr.
– sebaobslužné úkony – bežné úkony osobnej hygieny, kúpeľ,
– starostlivosť o domácnosť – nákup, jednoduché úkony spojené so starostlivosťou o domácnosť,
– príprava jedla, donáška obeda do domu,
– bežné upratovanie v domácnosti,
– starostlivosť o bielizeň,
– donáška uhlia, dreva,
– sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí,
– dohľad.
Prijímateľ sociálnej služby (občan) platí úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku. Výška úhrady za opatrovateľskú službu, poskytnutú občanovi v jednotlivých mesiacoch sa počíta na základe skutočne poskytnutých úkonov. Ceny úkonov, ktoré opatrovateľky poskytujú, sa pohybujú od 0,36 € po 1,11 € za úkon a deň.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Kremnici, P. Miková  alebo na č. t. 045/228 97 94.

Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya v Kremnici

Pposkytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť s 290 lôžokami. Viac…

Veterinári

Veterinárna ambulancia , Kremnica J. Horvátha 889/8 045/ 6743 449