Žltý minibus

Žltý minibus na Skalku jazdí v zimnom režime:
Kremnica – Skalka
8.00,10.00,11.00, 12.00, 14.00, 15.00

Skalka – Kremnica
8.30,10.30,11.30, 12.30, 14.30, 15.30

 

 

 

premáva ako miestny spoj v stredu a v piatok  z parkoviska Jeleň smer Ľudovika, Nová Dolina. Miestny spoj minibus premáva v stredu o 14.00 a v piatok o 12.30 s odchodom z parkoviska Jeleň. Odchod minibusu je spoločný pre všetkých cestujúcich na smer Ľudovika, Nová Dolina. V prípade väčšieho počtu cestujúcich ako je kapacita minibusu bude sa minibus vracať na parkovisko Jeleň. Počas zimnej sezóny minibus premáva ako skibus na Skalku.

Zastávky:
•    Autobusová stanica – pri odbočke z hl. cesty na námestie
•    Rybárska reštaurácia ul. Banská
•    autobus stojí na znamenie
Cena lístka: 0,30 €

Cenník

a prepravný poriadok žltého minibusu Renault Master

Trasa Cena
Mesto Kremnica 0,30 €
Kremnica – Skalka 1,00 €
Skalka – Kremnica 1,00 €
Kremnica – Skalka spiatočný 1,50 €
Zájazd kilometrovné za 1 km 0,66 €
Stojné – započatých 15 min. 1,50 €

 

1.    Prepravovať je možné len osoby sediace na sedadlách max. počet 15 osôb.
2.    Prepravné sa účtuje za obsadenie sedadla jednotne bez ohľadu na vek prepravovanej osoby,  taktiež sa neposkytujú  zľavy z dôvodu ZŤP.
3.    V minibuse je možné prepravovať len 1 detský kočík naložený cez zadné dvere v zadnej časti minibusu. Prepravné za kočík je vo výške rovnajúce sa preprave jednej osoby.
4.    Prepravovať batožinu je možné len takú ktorá neohrozí prepravované osoby a je možné ju uložiť do priestoru chodbičky medzi sedadlami. /Minibus nemá samostatný batožinový priestor/.
5.    Prepravovať v minibuse zvieratá je zakázané. Výnimka platí pre psov ktorí nesmú pri preprave ohroziť prepravované osoby /musia byť upevnené na vôdzke a musia mať nasadený náhubok/. Z premávku budú vyradení psi ktorí by spôsobili znečistenie minibusu alebo by ohrozovali prepravované osoby.

Cyklobus – letná turistická sezóna

Žltý minibus premáva v letnej sezóne ako cyklobus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom parkoviska Jeleň. V prípade záujmu prejde na Skalku cez Krahule – zastávka pri obecnom úrade, odtiaľ pokračuje na parkovisko na Skalke. Minibus môže prepraviť naraz 4 bicykle na vonkajšom nosiči a pri voľnom mieste ďalšie 2 bicykle vo vnútri minibusu. Cestovné jednotné 1 €.

Kremnica – Skalka
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00

Skalka – Kremnica
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30

POZOR: z technických príčin sa do odvolania neprepravujú na nosiči bicykle

 

Skibus – zimná turistická sezóna

Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 1 €.

Kremnica – Skalka
8.00,10.00,11.00, 12.00, 14.00, 15.00

Skalka – Kremnica
8.30,10.30,11.30, 12.30, 14.30, 15.30

 

Prenájom minibusu na zájazd

Objednávka minibusu na zájazd musí byť v písomnej pododobe doručená v pracovné dni t.j. pondelok až v piatok minimálne tri dni pred prenájmom minibusu  do kancelárie podateľne MsÚ.
•    kilometrovné   0,66 € / kilometer
•    stojné               1,50 € / za každých započatých 15 min.
Mesto Kremnica si vyhradzuje právo neposkytnúť minibus na zájazd v termínoch vykonávajúcich zmluvnú dopravu. Prenájom minibusu na zájazd sa poskytuje len vnútroštátne t.j v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o dopravu na Skalku v dňoch piatok – nedeľa je možné prepravu osôb uskutočniť za cenu kilometrovné za zájazd a za podmienky, že sa jedná o prepravu minimálne 8 osôb a objednávka sa uskutoční jeden pracovný deň vopred t.j. vo štvrtok resp. v piatok ak sa jedná o prepravu v sobotu alebo v neďelu.

Kontakt a bližšie informácie

Kultúrne a informačné centrum: 045 6742 856, e-mail:  infocentrum@kremnica.sk
Autodoprava:  045 228 97 33, e-mail:  autodoprava@kremnica.sk

Print Friendly, PDF & Email