Domov

Aktuálne info

20. januára 2020

Oznam pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica

Mestský úrad v  Kremnici upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Kremnica, na povinnosť v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. […]
30. decembra 2019

Parkovanie v meste a jeho benefity

V minulom čísle Kremnických novín sme vás informovali o schválení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 7/1912 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na […]