Domov

Aktuálne info

30. decembra 2019

Parkovanie v meste a jeho benefity

V minulom čísle Kremnických novín sme vás informovali o schválení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 7/1912 o dočasnom a trvalom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na […]
3. decembra 2019

Zber triedeného odpadu z domácností v roku 2020

Na území mesta Kremnica sa komunálny odpad triedi na samostatné druhy separovaných odpadov : papier, sklo, plasty, železný odpad. Tento vyseparovaný odpad sa v rodinných a bytových domoch ukladá do vriec a každá […]