Oprášená história

„Kremnica je šťastné mesto, ktoré všestranne napreduje!“ Napísal to redaktor novín Slovenská krajina, ktorý dňa 27.5.1930 navštívil naše mesto. V Kremnici bol  pred šiestimi rokmi a zmeny, ktoré tu nastali a množstvo práce ktoré bolo vykonané ho veľmi prekvapili. Kremnica v týchto rokoch patrila medzi najbohatšie mestá Slovenska, ale mesto nerobilo nič pre jeho zveľadenie až pokým nenastúpil nový starosta pán Jozef Horváth. Začala sa ťažká práca, ale bol už aj najvyšší čas začať práce na zveľaďovaní mesta, aby „slobodné banské mesto Kremnica“ nezaostalo za inými slovenskými mestami. Naozaj sa urobilo veľa – bola rozšírená elektrická, vodovodná a aj kanalizačná sieť. Vyasfaltovala sa veľká časť chodníkov, opravila sa cesta do Zvolenskej doliny, na stanicu, vydláždilo sa Štefánikovo námestie a malé námestie, vyasfaltovala sa časť Dolnej ulice. Mesto zakúpilo 3 veľké zvony do reštaurovaného zámockého kostola a čiastočne bol reštaurovaný i Mestský dom a kostol sv.Alžbety.

Hodné chvály bolo i to, že mesto Kremnica zobralo späť do svojej správy kúpele Štubnianske Teplice. Na kúpele Štubnianske Teplice a Zvolenskú dolinu vynaložilo mesto veľké finančné čiastky, lebo tieto miesta boli vyhľadávané cudzincami a boli tu nedostatky, ktoré mesto odstránilo. Vo Zvolenskej doline bol zriadený domov pre deti, vznikla tu prázdninová zotavovňa.
Program nového vedenia mesta nebol ešte celý vyčerpaný. Kremnica musí doháňať čo zameškala a čo jej ešte chýba. Leží v tak romantickom kraji a navštevujú ju v lete turisti zvlášť z historických zemí a v zime zas  lyžiari, ktorí nazývajú Kremnicu (Slovenský semering). Hneď na jar v tomto roku sa začali intenzívne opravovať cesty.
V Štubnianskych Tepliciach bola vybudovaná nákladom 80 000 Kč nová plaváreň, ktorá bude otvorená 1.6.1930.
Mesto vypísalo ideovú súťaž na stavbu modernej budovy Okresného úradu, ktorú chce mesto postaviť vlastnými nákladmi 2 mil. Kč a poskytne pozemok. Teraz sa stavajú štyri obecné domy pre úradníkov a začnú stavať 10 moderných robotníckych domov pre 30 rodín.
Zaujímavé je i to, že Kremnica plánuje začať jednania o zväčšení svojho okresu až po Štubnianske Teplice, kde siahajú jej majetky.

Kremnicu možno ozaj nazývať „šťastným mestom“, pretože obyvatelia mesta neplatia a vlastne ani doposiaľ nevedia, čo sú to „obecné prirážky“.

Navštívte mesto Kremnica, toto krásne, starobylé mesto, ktoré je jedno z najzaujímavejších miest Slovenska.

Darina Salátová
25.5.2011

Zdieľať tento príspevok.