Policajný zápisník: máj 2011

V mesiaci máj 2011 zaznamenala MsP 85 udalostí. Za toto obdobie bolo MsP  riešených 42 priestupkov. Z toho počtu bolo vyriešených  napomenutím 28 priestupkov, v blokovom konaní bolo  vyriešených zatiaľ 8 priestupkov, v stave objasňovania sú 3 priestupky, 1 priestupok bol uložený záznamom a 2 priestupky boli odovzdané orgánom na ďalšie prejednanie. Na základe oznámenia občanov bolo uskutočnených 45 zásahov. Za toto obdobie boli odchytení 4 psi.

Hrdinovia

Dňa  06.05.2011 vo večerných hodinách sa naša budúcnosť, a to 20 ročný Milan M. a 21 ročný Igor P. rozhodli urobiť konečne niečo veľké a hodné ich osobnosti. Vyhliadli si neobývaný dom na Banskej ceste a nečakaným prekvapivým útokom sa prebojovali až do vnútra, kde pokračovali vo víťaznom ťažení a rozbíjali čo sa dalo. Keď už považovali všetky miestnosti za svoje dobyté územie, obaja si označkovali svoju miestnosť, a to tak, že vykonali na zem veľkú potrebu. Po nejakej chvíli započuli, že k objektu sa blíži privolaná hliadka MsP, a tak prešli do obranného postavenia a schovali sa do starej drevenej skrine v kúpeľni. Napriek tomu, že boli ticho, ako myšky, ich bunker bol odhalený a dvere na skrini sa otvorili. Vtedy sa rozhodli prelomiť blokádu a utiecť z obkľúčenia príslušníkov MsP.
Nakoľko nereagovali na výzvy a kládli aktívny odpor boli voči ním použité donucovacie prostriedky  a boli im založené putá. Obaja boli slávnostne odovzdaní príslušníkom PZ. Vec je ďalej v riešení PZ.

Mgr. Roman Brhlík

Zdieľať tento príspevok.