Začala sa rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska

Začala sa rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska

Po rekonštrukcii Štefánikovho námestia štartuje ďalší veľký projekt, na ktorý mesto získalo prostriedky z eurofondov. Takmer osemstopäťdesiattisíc eur bude použitých na komplexnú rekonštrukciu MsKS, práce budú trvať jedenásť mesiacov, takže novú tvár Mestského kultúrneho strediska spoznáme v apríli budúceho roka. Počas rekonštrukcie kultúrneho strediska budú pracovníci Oddelenia školstva, kultúry a športu presťahovaní v Centre voľného času, kde bude aj možnosť prenájmu miestnosti na klubovú činnosť. Telefónne číslo na dočasné MsKS je 202 8904. Po rekonštrukcii bude Mestské kultúrne stredisko opäť slúžiť svojmu účelu, už ako skutočne reprezentatívny kultúrny stánok Kremnice.

Zdieľať tento príspevok.