Doklad o úmrtí

Potrebné doklady:

  • list o prehliadke mŕtveho – originál + 2 ks kópie
  • preukaz totožnosti nebohého
  • treba vedieť uviesť presnú adresu trvalého bydliska, meno a priezvisko žiadateľa o príspevok na pohreb

Bez poplatku, vybavené na počkanie, prízemie – kanc. č. 1 – Valéria Buličková.

Zdieľať tento príspevok.