Doklad o úmrtí

Potrebné doklady:

  • list o prehliadke mŕtveho – originál + 2 kópie
  • preukaz totožnosti nebohého
  • občiansky preukaz žiadateľa o príspevok na pohreb

Bez poplatku, vybavené na počkanie- Matrika – prízemie, kancelária č. 4 – Mgr. Ľuba Ďurčová, luba.durcova@kremnica.sk

Zápis o úmrtí

Zdieľať tento príspevok.