Občiansky preukaz

Občiansky preukaz sa pre obyvateľov Kremnice vydáva na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR v Žiari nad Hronom. Je potrebné si vziať: „rodný list“ dieťaťa a „potvrdenie o pobyte“ z Mestského úradu. Rozsudok o rozvode rodičov (komu boli deti zverené do starostlivosti prípadne do pestúnskej starostlivosti).

Potrebné doklady:
len obyvatelia s trvalým pobytom v Kremnici – úsek evidencie obyvateľov
je potrebné predložiť „rodný list dieťaťa“ – originál k nahliadnutiu
bude Vám vydané „POTVRDENIE O POBYTE“

Poplatok 5€, vybavené na počkanie, prízemie – kanc. č. 1 – KPK Ľubica Négerová, Oddelenie organizačné a správne.

Zdieľať tento príspevok.