Pohreb

Potrebujete vybaviť občiansky pohreb?

Potrebné doklady:

  • úmrtný list alebo list o prehliadke mŕtveho
  • životopis zosnulého  [pdf] Formulár.pdf 

Občiansky pohreb  v Dome smútku – poplatok 10,- € (ak nebohý bol obyvateľom Kremnice)
Poplatok  za občiansky pohreb, ak nebohý nebol obyvateľom mesta Kremnica – poplatok  50,- €

Vybavené podľa dohody, prízemie, kanc. č. 1 – Ľubica Négerová, lubica.negerova@kremnica.sk, Oddelenie organizačné a správne.

Zdieľať tento príspevok.