Rybársky lístok

Vydáva sa na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva:

  • týždenný – 1,50 €
  • mesačný – 3 €
  • ročný – 7 €
  • trojročný – 17 €

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva iba so súhlasom zákonného zástupcu. Vybavuje P. Miková, kanc. č. 2  KPK na prízemí, č. t. 045/ 6782 794.

Zdieľať tento príspevok.