Súpisné číslo nehnuteľnosti

Súpisné číslo nehnuteľnosti

Potrebujete prideliť súpisné číslo na nehnuteľnosť?

Potrebné doklady:

  • kolaudačné rozhodnutie, príp. povolenie na užívanie stavby (u starších objektov)
  • geometrický plán stavby
  • stavebné povolenie, list vlastníctva – pozemok, čestné vyhlásenie (ak nie je k dispozícii kolaudačné rozhodnutie), alebo ohlásenie drobnej stavby
  • doklady o prevode vlastníctva (kúpna, darovacia zmluva, notárska zápisnica) ak súčasný majiteľ nie je zároveň stavebníkom stavby.

PO PREDLOŽENÍ TÝCHTO DOKLADOV VÁM BUDE DO 30 DNÍ VYDANÉ:

  • rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla, alebo
  • rozhodnutie o zmene súpisného čísla na súpisné číslo, alebo
  • rozhodnutie o zrušení súpisného čísla

Bez poplatku  za vydanie rozhodnutia /oznámenia bez poplatku – smaltovaná tabuľka Súpisného čísla – čierna tabuľka za tabuľku Orientačného čísla – červenú – cca. 5,- €. Vybavené do 30 dní, kanc. č. 1 – Ľubica Négerová.

Zdieľať tento príspevok.