Trvalý alebo prechodný pobyt

Na vybavenie, alebo zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu je potrebné predložiť:

  • občiansky preukaz navrhovateľ/navrhovateľov – majiteľa/všetkých spolumajiteľov bytu alebo rodinného domu [pdf] Tlačivo
  • vyplniť tlačivo „Návrh na zrušenie trvalého/prechodného pobytu“ a podpísať na MsÚ alebo dať na ňom overiť podpis – [pdf] Tlačivo
  • aktuálny list vlastníctva bytu, domu alebo časti nehnuteľnosti z katastrálneho úradu v Žiari nad Hronom
  • v niektorých prípadoch právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho – vlastníckeho práva, o majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode, rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby, skončenie platnosti nájomnej zmluvy.

Potvrdenie 5€, vybavené na počkanie, najdlhšie do 30. dní, kanc. č. 1 – Ľubica Négerová.

Zdieľať tento príspevok.