Určenie otcovstva

Potrebné doklady na súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva:

  • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)

Upozornenie: obaja rodičia na matrike podpisujú zápisnicu o určení otcovstva a mena dieťaťa. Bez poplatku.

Vybavené na počkanie – Matrika – prízemie,  kancelária č. 4 – Mgr. Ľuba Ďurčová, luba.durcova@kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.